Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Problém

Možná príčina

Riešenie

Žehličku 

nemôžem 

postaviť na jej 

pätu.

Žehličku nie je možné postaviť na pätu 

pre jej ergonomický dizajn, ktorý 

znižuje namáhanie zápästia (pozrite si 

kapitolu „Úvod“).

Žehličku položte vodorovne na 

teplovzdornú odkladaciu podložku 

pre žehličku.

Len modely 

GC8565/

GC8560: Po 

stlačení tlačidla 

navíjania kábla sa 

kábel nenavinie 

úplne

Kábel sa počas navíjania zasekol.

Vytiahnite malú časť kábla zo 

zariadenia a znova stlačte tlačidlo 

navíjania kábla.

slovEnsky

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline