Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Poškodovani omrežni kabel ali dovodno cev sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov 

pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. 

 - Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.

 - Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi 

sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje 

ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

 - Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

 - Omrežni kabel in dovodna cev ne smeta priti v stik z vročo likalno ploščo.

 - Če med segrevanjem likalnika izpod pokrovčka za odstranjevanje vodnega kamna uhaja para, 

likalnik izklopite in privijte pokrovček. Če para med segrevanjem likalnika še vedno uhaja, aparat 

izklopite in se obrnite na Philipsov pooblaščeni servis.

 - Ne odstranjujte pokrovčka za odstranjevanje apnenca z generatorja pare, ko je ta še vroč ali pod 

pritiskom. 

 - Za generator pare uporabljajte le aparatu priložen pokrovček za odstranjevanje apnenca.

 - Vklopljenega likalnika na toplotno podlogo ne postavljajte za dlje časa. Toplotno podlogo 

uporabljajte samo za kratkočasno postavitev likalnika med likanjem.
Pozor

 - Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.

 - Redno preverjajte, da omrežni kabel in dovodna cev nista poškodovana.

 - Likalnik in generator pare postavite in uporabljajte na stabilni in vodoravni podlagi.

 - Preden omrežni kabel vključite v omrežno vtičnico, ga popolnoma odvijte.

 - Podstavna plošča za likalnik in likalna plošča se lahko zelo segrejeta in vam ob dotiku povzročita 

opekline. Pri premikanju generatorja pare se ne dotikajte podstavne plošče.

 - Ko končate z likanjem, med čiščenjem aparata, polnjenjem ali praznjenjem generatorja pare, ali 

če pustite likalnik krajši čas brez nadzora: likalnik postavite na toplotno podlogo za postavitev 

likalnika, izklopite aparat in vtikač izključite iz omrežne vtičnice. 

 - Generator pare redno spirajte pod vodo v skladu z navodili v poglavju “Čiščenje in vzdrževanje”.

 - Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom 

ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na 

danes veljavne znanstvene dokaze varna.

uporaba aparata

likanje s paro

 1 

 Generator pare postavite na stabilno in ravno podlago, na primer na trdi del likalne deske ali 

na mizo.

 2 

 V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode (Sl. 4).

Zbiralnik za vodo lahko snamete in napolnite kadarkoli med uporabo. 

Zbiralnik za vodo napolnite pred prvo uporabo in takoj, ko začne utripati indikator “zbiralnik za vodo 

prazen”. 
V zbiralnik za vodo ne vlivajte vroče vode, parfuma, kisa, škroba, odstranjevalcev vodnega kamna, 

dodatkov za likanje in drugih kemikalij.
Opomba: Če je voda zelo trda, vam svetujemo, da jo zmešate z enako količino destilirane vode.
Opomba: Generatorja pare ne nagibajte ali tresite, ko je zbiralnik za vodo poln. Iz odprtine za polnjenje 

se lahko izlije voda.

 3 

 Poskrbite, da je zbiralnik za vodo trdno pritrjen na generator pare, sicer likalnik ne bo 

proizvajal pare.

slovEnšČina

90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline