Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Napomena: Nemojte naginjati ili tresti posudu za paru dok je rezervoar za vodu pun. U suprotnom 

može doći do prosipanja vode kroz otvor za punjenje.

 3 

 Proverite da li je rezervoar za vodu čvrsto pričvršćen na posudu za paru. U suprotnom, pegla 

neće proizvoditi paru.

 4 

 Podlogu za peglu stavite na dasku za peglanje.  (Sl. 5)

 5 

 Povucite klizni prekidač brave za nošenje nalevo da biste otključali peglu i posudu za paru. 

Postavite peglu na podlogu za peglu.

 6 

 Uključite utikač u utičnicu sa uzemljenjem i uključite proizvodnju pare.

 7 

 Da biste podesili potrebnu temperaturu za peglanje, okrenite regulator temperature u 

odgovarajući položaj (Sl. 6).

Napomena: Peglanje sa parom je moguće samo na visokim temperaturama peglanja (postavke 

temperature 2 ili veće). 

 8 

 Okrenite dugme za uključivanje na željenu postavku za paru da biste uključili aparat. Proverite 

da li izabrana postavka pare odgovara podešenoj temperaturi peglanja (Sl. 7).

1  Postavite na ECO količinu pare (temperatura od 2 do MAX). 

2  Postavite na umerenu količinu pare (temperatura od 3 do MAX). 

3  Postavite na maksimalnu količinu pare (temperatura na MAX).

 

, Odgovarajući indikator pare treperi, što znači da se posuda za paru zagreva (Sl. 8).

 

, Nakon 2 minuta, odgovarajući indikator pare ostaje uključen , što znači da je posuda za paru 

spremna za peglanje sa parom. 

 9 

 Pritisnite dugme za paru i držite ga pritisnutim u toku peglanja sa parom.  (Sl. 9)

Da biste peglali bez pare, peglajte ne pritiskajući prekidač za ispuštanje pare.
Napomena: U toku peglanja, vrelu peglu možete bezbedno odložiti na podlogu za peglu. Podlogu sa 

vrelom peglom nemojte stavljati na površinu koja može da izgori.
Napomena: Nemojte da dirate podlogu sa koje ste sklonili vruću peglu jer je vruća.

Funkcija dodatne količine pare

Tokom peglanja sa parom, možete koristiti funkciju dodatne količine pare za uklanjanje većih nabora. 

 1 

 Podesite regulator temperature na postavku između 3 i MAX. 

 2 

 Pritisnite dugme za mlaz pare.  (Sl. 10)

Nemojte da upravljate mlaz prema ljudima.
Napomena: Kada prvi put koristite funkciju dodatne količine pare mogu se javiti kapljice vode. One će 

nestati kada funkciju dodatne količine pare koristite neko vreme. 

Čišćenje i održavanje

Funkcija Calc-Clean

Nikada ne skidajte čep za Calc-Clean ispiranje sa posude za paru dok je ona još vruća.

Napomena: Anti-Calc tableta sprečava nakupljanje kamenca u posudi za paru. Posudu za paru isperite 

jednom mesečno ili nakon svakih 10 korišćenja da biste obezbedili optimalne performanse.

 1 

 Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se hladi 2 sata.

 2 

 Uklonite posudu za vodu. Čvrsto držite posudu za paru i dobro je protresite.  (Sl. 11)

srPski

97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline