Инструкция для PHILIPS HB935

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

54

2

3

4

5

6

7

8

85

20

65

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

24

25

1

1

2

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  HB935, HB933
 • Страница 2 из 57
  2 1
 • Страница 3 из 57
  ENGLISH 4 POLSKI 10 ROMÂNĂ 17 РУССКИЙ 23 ČESKY 30 MAGYAR 36 SLOVENSKY 42 HB935, HB933 УКРАЇНСЬКА 48
 • Страница 4 из 57
  4 ENGLISH General description (fig. 1) A Tanning lamps B Infrared lamps C Protective goggles Introduction The INNERGIZE With the INNERGIZE you can suntan and take a relax session in the comfort of your own home, while enjoying a pleasant scent and/or listening to relaxing nature sounds (HB935
 • Страница 5 из 57
  ENGLISH 5 Just as with natural sunlight, the tanning process will take some time.The first effect will only become visible after a few sessions (see chapter 'Tanning sessions: how often and how long?'). Overexposure to ultraviolet light (natural sunlight or artificial light from your tanning
 • Страница 6 из 57
  6 ENGLISH Relax sessions: how often and how long? If you want to pamper your muscles or joints or want to enjoy the relaxing warmth of the INNERGIZE without getting a tan, only switch on the infrared lamps to get a deep relaxation. If you want to continue enjoying the INNERGIZE's warmth after your
 • Страница 7 из 57
  ENGLISH 7 Keep the button pressed in to adjust the time more quickly. 3 Lie down directly under the lamp unit of the appliance. 4 Always wear the protective goggles provided if you are taking a tanning session. 5 Switch on the tanning lamps or the infrared lamps by pressing the start button ∞ (fig.
 • Страница 8 из 57
  8 ENGLISH Stereo Active Speakers & Nature sounds (HB935 only) During tanning or relaxing, you can choose a nature sound that appeals to you and that helps you relax optimally.There are four different nature sounds to choose from. You can also listen to your own favourite music by connecting your
 • Страница 9 из 57
  ENGLISH 9 Have the infrared lamps replaced when they stop functioning. Have the Philips tanning lamps (Cleo HPA Synergy), the Philips infrared lamps 1100W and the UV filters replaced by a service centre authorised by Philips. Only they have the knowledge and skills required for this job and the
 • Страница 10 из 57
  10 POLSKI Opis (rys. 1) A Lampy opalające B Lampy podczerwieni C Okulary ochronne Wstęp INNERGIZE Dzięki systemowi INNERGIZE mo esz we własnym domu opalać się i za ywać sesji relaksującej, której dopełniają przyjemny aromat i/lub przyjazne zmysłom odgłosy przyrody (tylko dla modelu HB935).
 • Страница 11 из 57
  POLSKI ◗ ◗ ◗ ◗ 11 Przenoś urządzenie jedynie w pozycji złożonej. Pod wpływem słońca kolory płowieją.Ten sam efekt może powstawać także podczas pracy urządzenia. Nie oczekuj lepszych efektów opalania w solarium niż w naturalnych promieniach słonecznych. Poziom hałasu: L= 57.2 dB(A) Opalanie a
 • Страница 12 из 57
  12 POLSKI Czas trwania sesji opalającej dla Dla osób o bardzo wrażliwej każdej poszczególnej części ciała skórze Dla osób o normalnej skórze Dla osób o mniej wrażliwej skórze Pierwsza sesja 10 minut 10 minut 10 minut Druga sesja 15 minut 25-30 minut 30-40 minut* Trzecia sesja 15 minut 25-30 minut
 • Страница 13 из 57
  POLSKI ◗ ◗ 13 Przez ostatnią minutę opalania będzie dźwięczał przerywany sygnał. Możesz wtedy zresetować wyłącznik czasowy, aby opalić drugą stronę ciała. Dzięki temu unikniesz trzyminutowej przerwy, która jest niezbędna dla wystudzenia lamp opalających po ich wyłączeniu.Ten czas oczekiwania nie
 • Страница 14 из 57
  14 POLSKI 4 Zamknij wkład, zakładając z powrotem na niego kapturek. Usłyszysz wówczas charakterystyczne kliknięcie. Zakładanie lub zdejmowanie wkładu 1 Umieść wkład w uchwycie.Wkład pasuje do uchwytu tylko w jeden sposób i zatrzaskuje się na swoim miejscu z charakterystycznym kliknięciem (rys. 25).
 • Страница 15 из 57
  POLSKI 15 5 Pociągnij lampę nieznacznie do tyłu, następnie wciśnij podwójny przycisk i powoli opuść stanowisko, aż lampa oprze się na podłodze pomiędzy nóżkami (rys. 36). 6 Zwiń przewód zasilający i obwiąż go paskiem. ◗ Urządzenie możesz przechowywać w szafie lub pod łóżkiem. Wymiana Z czasem (w
 • Страница 16 из 57
  16 POLSKI Naprawianie usterek Jeśli poni sze wskazówki oka ą się niewystarczające dla rozwiązania twojego problemu, związanego z niniejszym urządzeniem, skontaktuj się z najbli szym punktem serwisowym Philipsa lub Działem Obsługi Klienta. Problem Przyczyna/Rozwiązanie Urządzenie się nie włącza
 • Страница 17 из 57
  ROMÂNĂ 17 Descriere generală (fig. 1) A Lămpi bronzante B Lămpi cu infraroşu C Ochelari de protecţie Introducere INNERGIZE Cu acest aparat de bronzat INNERGIZE vă puteţi bronza sau relaxa confortabil la domiciliu, bucurându-vă de o aromă plăcută şi/sau ascultând sunetele relaxante ale naturii (doar
 • Страница 18 из 57
  18 ROMÂNĂ Ca şi în cazul bronzării naturale, procesul de bronzare va dura ceva timp. Acest efect va fi observat după câteva şedinţe (a se vedea capitolul "Şedinţe de bronzare: cât de des şi cât timp?"). Expunerea excesivă la razele ultraviolete (lumină solară sau lumina artificială emisă de
 • Страница 19 из 57
  ROMÂNĂ 19 Şedinţe de relaxare: cât de des şi cât timp? Pentru îngrijirea muşchilor şi a articulaţiilor sau dacă doriţi să vă bucuraţi de căldura relaxantă a aparatului INNERGIZE fără a vă bronza, aprindeţi pur şi simplu lămpile infraroşii. Dacă doriţi să vă lăsaţi învăluit de căldura generată de
 • Страница 20 из 57
  20 ROMÂNĂ 3 Întindeţi-vă direct sub unitatea lămpilor aparatului. 4 Purtaţi întotdeauna ochelarii de protecţie furnizaţi dacă vă bronzaţi. 5 Porniţi lămpile UV sau IR apăsând butonul pornire ∞ (fig. 17). B Ar putea dura câteva secunde până se aprind lămpile. Acest lucru e normal. ◗ Un led va începe
 • Страница 21 из 57
  ROMÂNĂ 21 Ascultarea sunetelor naturii Puteţi selecta unul din cele patru sunete cu ajutorul discului de sub cronometru. - 1 Apăsaţi butonul de sub disc pentru a selecta un sunet (fig. 31). Ledul corespunzător sunetului selectat se aprinde. De fiecare dată când apăsaţi butonul, se va aprinde un alt
 • Страница 22 из 57
  22 ROMÂNĂ Comandarea granulelor parfumate Pachetele cu granule parfumate conţinând trei plicuri de granule au codul HB080 şi pot fi comandate la www.philips.com/shop sau la furnizorul dvs INNERGIZE. Mediu Lămpile conţin substanţe ce pot dăuna mediului înconjurător. Când aruncaţi lămpile, nu le
 • Страница 23 из 57
  РУССКИЙ 23 Общее описание (pиc.1) A Ультрафиолетовые лампы B Инфракрасные лампы C Защитные очки Введение Солярий INNERGIZE Используя солярий INNERGIZE, вы можете проводить сеансы загорания и релаксации в удобной домашней обстановке, наслаждаясь приятным ароматом и/или слушая успокаивающие звуки
 • Страница 24 из 57
  24 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ РУССКИЙ Удаляйте с лица кремы, губную помаду и другую косметику заблаговременно перед проведением сеанса загорания. Не пользуйтесь какими-либо кремами от загара или для загара. Если после сеанса загорания вы ощущаете некоторую стянутость кожи, смажьте ее увлажняющим кремом. Для
 • Страница 25 из 57
  РУССКИЙ Продолжительность сеанса загорания для каждой отдельной части тела Для людей с повышенной чувствительностью кожи Для людей с нормальной чувствительностью кожи Для людей с пониженной чувствительностью кожи 1-й сеанс 10 минут 10 минут 10 минут 2-й сеанс 15 минут 25-30 минут 30-40 минут* 3-й
 • Страница 26 из 57
  26 РУССКИЙ B Для полного включения ламп требуется несколько секунд. Это нормально. ◗ ◗ В течение последней минуты сеанса вы будете слышать гудящий звук. В это время вы можете заново установить таймер для приема загара на других частях тела. Поступив таким образом, вам не потребуется 3-минутное
 • Страница 27 из 57
  РУССКИЙ 27 Заполнение картриджа 1 Снимите с картриджа колпачок, потянув за него и одновременно нажимая на небольшую точку (рис. 24). 2 Откройте в пакете небольшое расположенное вверху отверстие. 3 Заполните картридж содержимым одного целого пакета ароматизирующих гранул. 4 Закройте картридж,
 • Страница 28 из 57
  28 РУССКИЙ Хранение Прежде чем сложить солярий и убрать его на хранение, дайте ему остыть в течение 15 минут. ◗ Вы можете хранить защитные очки в отделении для хранения, расположенном между двумя лампами (рис. 33). 1 Соблюдайте меры предосторожности, чтобы исключить попадание сетевого шнура между
 • Страница 29 из 57
  РУССКИЙ 29 Возможные неисправности и методы их устранения Если у вас возникли проблемы с прибором для укладки волос, и их не удается решить самостоятельно, используя руководство по обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в ближайший Сервисный центр компании "Филипс", или в центр
 • Страница 30 из 57
  30 ČESKY Všeobecný popis (obr. 1) A Opalovací výbojky B Infračervené žárovky C Ochranné brýle Úvod INNERGIZE Pomocí INNERGIZE se můžete opalovat a současně relaxovat v komfortu vašeho domova za přítomnosti příjemné vůně a/nebo při poslechu přírodních zvuků (pouze HB935). INNERGIZE je vybaven
 • Страница 31 из 57
  ČESKY 31 Opalování a vaše zdraví Slunce dodává různé druhy energie. Světelné záření nám umožňuje vidět, ultrafialové záření (UV) nás opaluje a infračervené záření (IR) nám při opalování poskytuje příjemné teplo. Tak jako při opalování na slunci, i zde se výsledky projeví až za určitý čas po
 • Страница 32 из 57
  32 ČESKY Relaxace: Jak často a jak dlouho? Pokud chcete rozmazlovat vaše svaly nebo klouby nebo se chcete těšit z relaxace INNERGIZE, aniž byste se přitom opalovali, jednoduše zapojte infračervené žárovky a realizujte hlubokou relaxaci. Pokud chcete pokračovat ve vyhřívání pomocí INNERGIZE po
 • Страница 33 из 57
  ČESKY 33 3 Položte se přímo pod lampovou jednotku přístroje. 4 Při opalování mějte vždy nasazeny ochranné brýle. 5 Výbojky solária nebo infračervené žárovky zapojíte stisknutím startovacího tlačítka ∞ (obr. 17). B Někdy může trvat několik sekund, než se výbojky rozsvítí.To je jev zcela normální. ◗
 • Страница 34 из 57
  34 ◗ ◗ ◗ ČESKY Hlasitost nastavíte tlačítkem + nebo - (obr. 29). Pro zajištění prostorového zvuku stiskněte tlačítko Surround. Rozsvítí se příslušná kontrolka (obr. 30). Abyste nebyli při poslechu rušeni hlukem okolí, můžete použít sluchátka do uší, dodaná s přístrojem. Poslech přírodních zvuků Na
 • Страница 35 из 57
  ČESKY 35 Pokud by byl poškozen síťový přívod, musí být vyměněn pouze servisem firmy Philips, nebo touto firmou autorizovaným pracovníkem, aby se zabránilo případnému pozdějšímu nebezpečí. Získání vonných granulí Balení vonných granulí obsahuje 3 sáčky granulí a lze ho zakoupit pod typovým označeím
 • Страница 36 из 57
  36 MAGYAR Általános leírás (ábra 1) A Barnító lámpák B Infravörös lámpák C Véd szemüveg Bevezető INNERGIZE Szolárium Az új INNERGIZE szoláriummal kényelmesen napozhat és relaxálhat otthonában, finom illattal körülvéve vagy akár egy nyugtató zene kíséretében. (csak HB 935 típus) Az INNERGIZE
 • Страница 37 из 57
  MAGYAR 37 Barnítás és egészség A nap különböz fajta energiát sugároz. A látható fény lehet vé teszi a látást, az ultraviola (UV) lebarnít és a napfényben lév infravörös (IR) fény szolgáltatja azt a meleget, amelyben szeretünk sütkérezni. A barnulás, akárcsak a természetes napfény esetén, bizonyos
 • Страница 38 из 57
  38 MAGYAR A relaxáció gyakorisága és időtartama Ha az izmait szeretné kilazítani, vagy egyszer en élvezni az INNERGIZE relaxációs melegét barnító program nélkül, csak az infravörös lámpát kapcsolja be. Ha a barnító program végén még szeretné élvezni az INNERGIZE melegét, kapcsolja be a relaxációs
 • Страница 39 из 57
  MAGYAR 39 3 Közvetlenül a készülék lámpái alá feküdjön. 4 A barnítás alatt mindig használja a védőszemüveget. 5 Kapcsolja be a barnító- vagy az infravörös lámpákat a ∞ indítógomb benyomásával (ábra 17). B A lámpák, bekapcsolás után csak néhány perc elteltével fognak m ködésbe lépni. Ez teljesen
 • Страница 40 из 57
  40 ◗ ◗ ◗ MAGYAR A hangerősséget a + / - gombbal szabályozhatja (ábra 29). A térbeli hanghatás erősítésére, nyomja meg a „Surroundgombot.A jelzőfény kigyullad (ábra 30). Hogy teljesen kizárja a külső zajokat, használhatja a fülhallgatókat (a készülékhez csomagolva). Nyugtató zene Az id beállító gomb
 • Страница 41 из 57
  MAGYAR 41 Az UV sz r a nem kívánt fény ellen nyújt védelmet. Ezért nagyon fontos, hogy a sérült vagy törött sz r t azonnal kicseréljék. Ha a csatlakozó kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a javítást csak Philips szakszerviz vagy Philips felhatalmazással rendelkez szakember
 • Страница 42 из 57
  42 SLOVENSKY Opis zariadenia (obr. 1) A Žiarivky na opaľovanie B Infračervené žiarivky C Ochranné okuliare Úvod Solárium INNERGIZE Vďaka soláriu INNERGIZE sa môžete opaľovať, alebo relaxovať, v pohodlí vlastného domova a vychutnať si pri tom príjemnú vôňu, prípadne oddychovať pri zvukoch prirody
 • Страница 43 из 57
  SLOVENSKY 43 Rovnako, ako pri opaľovaní sa slnečným žiarením, aj pri opaľovaní UV žiarením musíte byť trpezlivá/ý. Prvé účinky sa prejavia až po niekoľkých málo slneniach (pozrite "Slnenie: ako často a ako dlho?"). Príliš veľká dávka ultrafialového žiarenia (slnečného, alebo zo solária) môže
 • Страница 44 из 57
  44 SLOVENSKY Relaxácia: ako často a ako dlho? Ak chcete uvoľniť svalstvo a kĺby, alebo si len vychutnať teplo bez opaľovania, zapnite len IČ žiarivky solária. INNERGIZE. Ak si chcete vychutnať teplo aj po slnení, zapnite si IČ žiarivky len počas relaxovania. Relaxovať pri IČ svetle môžeta
 • Страница 45 из 57
  SLOVENSKY 45 5 UV alebo IČ žiarivky zapnete stlačením tlačidla štart ∞ (obr. 17). B Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa žiarivky rozsvietia. Je to bežný jav. ◗ Na displeji začne blikať bodka a objaví sa nastavený čas (v tomto prípade 25 minút) (obr. 18). Začne sa odpočítavanie nastaveného času
 • Страница 46 из 57
  46 SLOVENSKY čúvanie zvukov prírody Pomocou krúžka pod tlačidlami časového spínača môžete nastaviť jeden zo štyroch zvukov prírody. - 1 Stlačením tlačidla pod krúžkom na voľbu si vyberte zvuk (obr. 31). Rozsvieti sa kontrolné svetlo zodpovedajúce zvolenému zvuku. Po každom stlačení tlačidla sa
 • Страница 47 из 57
  SLOVENSKY 47 Objednávanie vonných granulí Náhradné balenie obsahujúce tri vrecká vonných granulí si môžete objednať pod katalógovým označením HB080 prostredníctvom internetu na stránke www.philips.com/shop, alebo u predajcu solária INNERGIZE. Životné prostredie Žiarivky zariadenia obsahujú
 • Страница 48 из 57
  48 УКРАЇНСЬКА Загальний опис (pиc.1) Лампи для засмаги B Інфрачервоні лампи C Захисні окуляри Вступ INNERGIZE З "INNERGIZE" ви можете засмагати й одержувати сеанси розслаблення з комфортом у власному помешканні, насолоджуючись приємним ароматом та слухаючи розслаблюючі природні звуки (тільки
 • Страница 49 из 57
  УКРАЇНСЬКА 49 Засмага та ваше здоров'я Сонце дає різні типи енергії. Видиме світло дозволяє нам бачити, ультрафіолетові (УФ) промені викликають засмагу, інфрачервоні (ІЧ) дають тепло, на якому ми любимо грітися. Як і з природнім світлом, для засмаги потрібен деякий час. Перший ефект з'явиться через
 • Страница 50 из 57
  50 УКРАЇНСЬКА Сеанси розслаблення: як часто та як довго? Якщо ви бажаєте попестити ваші м'язи або суглоби, або скористуватися розслаблюючим теплом "INNERGIZE" без засмагання, просто ввімкніть інфрачервоні лампи, щоб одержати глибоке розслаблення.Якщо ви бажаєте продовжити насолоджуватися теплом
 • Страница 51 из 57
  УКРАЇНСЬКА 51 3 Лягайте безпосередньо під блок ламп пристрою. 4 Завжди вдягайте захисні окуляри, що додаються, перед сеансом засмагання. 5 Ввімкніть лампи засмагання чи інфрачервоні лампи, натиснувши кнопку ∞ (рис. 17). B Лампи засвітляться через декілька секунд.Це є природнім. ◗ З'явиться мигаюча
 • Страница 52 из 57
  52 УКРАЇНСЬКА Активні стереогучномовці та природні звуки (тільки HB935) Під час засмагання чи розслаблення ви можете обрати природні звуки, що подобаються вам і допомагають розслабитися. Є чотири різних типи природних звуків, з яких можна вибирати. Ви також можете слухати улюблену музику,
 • Страница 53 из 57
  УКРАЇНСЬКА 53 Заміняйте інфрачервоні лампи, коли вони перестають працювати. Опромінюючі лампи "Philips" (Cleo HPA Synergy), інфрачервоні лампи "Philips" 1100 Вт та ультрафіолетові фільтри повинні замінятися в уповноваженому сервісному центрі компанії "Philips".Тільки там працівники мають необхідні
 • Страница 54 из 57
  54 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85 65 20 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 1 2 2 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 32 33 34 35 36
 • Страница 55 из 57
  55 37 38 39 40 41
 • Страница 56 из 57
  u www.philips.com 4222 002 61021
 • Страница 57 из 57