Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Čistenie a údržba

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne 

kvapaliny ako benzín alebo acetón.

 1 

 Zástrčku odpojte zo sieťovej zásuvky a zariadenie nechajte vychladnúť.

 2 

 Vonkajšiu časť podstavca očistite vlhkou utierkou. 

Podstavec nikdy neponárajte do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
Podstavec nečistite v umývačke na riad.

 3 

 Nádobu na vodu očistite tkaninou namočenou v teplej vode s malým množstvom čistiaceho 

prostriedku. Nadvihnite sitko v nádobe na vodu a očistite ho. Potom utrite nádobu na vodu 

čistou vlhkou tkaninou.

Ak sitko z nádoby na vodu vyberiete, odložte ho mimo dosahu detí, aby nedošlo k jeho 

prehltnutiu.

 4 

 Odstráňte dná z misiek na dusenie potravín 2 a 3. Misky na dusenie potravín, extra veľké 

misky na dusenie potravín, dná a veko umyte ručne alebo v umývačke na riad. V tom prípade 

použite krátky cyklus umývania pri nízkej teplote. 

Opakované čistenie misiek na dusenie potravín, extra veľkej misky na dusenie potravín a veka 

v umývačke na riad by mohlo spôsobiť, že tieto diely zostanú trochu matné.

odstraňovanie vodného kameňa

Po 15 hodinách používania musíte zo zariadenia odstrániť vodný kameň. Kvôli zachovaniu 

optimálneho výkonu a predĺženiu životnosti zariadenia musíte vodný kameň odstraňovať pravidelne.

 1 

 Zásobník na vodu naplňte bielym octom (8% kyselina octová) až po maximálnu úroveň. 

Nepoužívajte žiadny iný druh prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.

 2 

 Podnos na odkvapkávanie a misku na dusenie potravín 1 položte správne 

na podstavec (Obr. 7).

 3 

 Na misku na dusenie potravín 1 nasaďte veko (Obr. 10).

 4 

 Zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky.

 5 

 Pomocou ovládača doby dusenia nastavte dobu dusenia na 25 minút.

Ak ocot začne kypieť cez okraj podstavca, odpojte zariadenie a odoberte časť octu.

 6 

 Po uplynutí doby dusenia odpojte zariadenie a nechajte ocot úplne vychladnúť. Potom 

vyprázdnite nádobu na vodu.

 7 

 Zásobník na vodu niekoľkokrát vypláchnite studenou vodou. 

Poznámka: Ak sa v zásobníku na vodu stále nachádzajú zvyšky usadenín, celý postup zopakujte.

odkladanie

 1 

 Predtým, ako zariadenie odložíte, skontrolujte, či sú všetky jeho časti čisté a suché (pozrite si 

kapitolu „Čistenie“).

 2 

 Vložte dná do misiek na dusenie potravín 2 a 3.

 3 

 Misku na dusenie potravín 3 položte na podnos na odkvapkávanie.

 4 

 Misku na dusenie potravín 2 vložte do misky na dusenie potravín 3. Misku na dusenie potravín 

1 vložte do misky na dusenie potravín 2.  (Obr. 15)

sLovensky

107

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline