Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 5 

 Extra veľkú misku na dusenie potravín položte na ďalšie misky na dusenie potravín.

 6 

 Veko položte na extra veľkú misku na dusenie potravín.

 7 

 Ak chcete odložiť napájací kábel, zatlačte ho do priestoru na odkladanie kábla 

v podstavci (Obr. 16).

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, 

www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo 

Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). 

Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Životné prostredie

 - Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale 

kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné 

prostredie (Obr. 17).

riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní 

zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na 

Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo Vašej krajine. 

Problém

Možná príčina

Riešenie

Zariadenie na 

prípravu potravín 

na pare 

nefunguje.

Zariadenie na prípravu potravín 

na pare nie je zapojené do siete.

Zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky.

V zásobníku na vodu nie je žiadna 

voda.

Naplňte zásobník na vodu.

Ešte ste otočením ovládača doby 

dusenia nenastavili požadovanú 

dobu dusenia.

Otočením ovládača doby dusenia 

nastavte požadovanú dobu dusenia.

Ešte ste nenastavili požadovanú 

dobu dusenia otočením ovládača 

doby dusenia.

Nastavte dobu dusenia.

Ešte nie sú 

udusené všetky 

potraviny.

Niektoré kúsky jedla v zariadení 

na prípravu potravín na pare sú 

väčšie a/alebo vyžadujú dlhšiu 

dobu dusenia ako ostatné.

Otočením ovládača doby dusenia 

nastavte dlhšiu dobu dusenia.

Väčšie kusy potravín a potraviny 

vyžadujúce dlhšie dusenie vložte do 

spodnej misky na dusenie potravín (č. 1).

Do misiek na dusenie potravín 

ste vložili príliš veľa potravín.

Misky na dusenie potravín neprepĺňajte. 

Potraviny pokrájajte na menšie kúsky a na 

vrch poukladajte najmenšie kúsky.

sLovensky

108

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline