Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

111

uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo 

nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

splošni opis (sl. 1)

a  Pokrov

B  Posoda za kuhanje v pari XL

C  Snemljivo dno

D  Posoda za kuhanje v pari 3

E  Snemljivo dno

F  Posoda za kuhanje v pari 2

g  Posoda za kuhanje v pari 1

H  Pladenj za kapljanje

i  Ojačevalnik okusa

J  Vhod za vodo

k  Podstavek z zbiralnikom za vodo

l  Indikator za izpust pare

M  Gumb za nastavitev časa kuhanja v pari

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo 

uporabo.

nevarnost

 - Podstavka ne potapljate v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo. 

Opozorilo

 - Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, 

ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

 - Aparat priključite samo v ozemljeno vtičnico. Vtikač mora biti pravilno vstavljen v omrežno 

vtičnico.

 - Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, omrežni kabel ali sam aparat.

 - Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali 

ustrezno usposobljeno osebje.

 - Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi 

sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje 

ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

 - Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.

 - Omrežni kabel naj bo izven dosega otrok. Ne sme viseti preko roba mize ali pulta, na katerega je 

postavljen aparat. 

 - V pari ne kuhajte zamrznjenega mesa, perutnine ali morskih sadežev. Ta živila pred začetkom 

kuhanja v pari vedno popolnoma odtalite.

 - Soparnika ne uporabljajte brez pladnja za kapljanje, saj začne v nasprotnem primeru iz aparata 

kapljati vroča voda.

 - Posode za kuhanje 1, 2 in 3 ter posodo za kuhanje v pari XL uporabljajte samo v kombinaciji z 

originalnim podstavkom.

 - Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin. 

Previdno

 - Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V 

primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.

 - Podstavka aparata ne izpostavljajte visokim temperaturam, vročim plinom, pari ali vlažni vročini iz 

drugih virov razen soparnika. Soparnika ne nameščajte na ali ob delujočo pečico ali kuhalnik.

sLovenšČina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline