Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 2 

 Preden posodo za kuhanje v pari XL postavite na posodo za kuhanje v pari 2 ali 3, morate 

odstraniti dno s posode za kuhanje v pari 2 ali 3.

Namig: Če uporabljate posodo za kuhanje v pari XL, lahko čas kuhanja v pari skrajšate tako, da posodo 

za kuhanje v pari XL pokrijete z aluminijasto folijo (Sl. 13).

uporaba aparata

 1 

 Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.

 2 

 Gumb za nastavitev časa kuhanja v pari obrnite na želeno vrednost časa kuhanja (Sl. 14).

 

, Indikator za izpust pare zasveti.

 

, Kuhanje v pari se začne čez približno 30 sekund.

 3 

 Če želite v pari kuhati jedi, ki imajo različen čas kuhanja v pari, v posodi 1 začnite kuhati jed z 

najdaljšim časom priprave. Z gumbom za nastavitev časa kuhanja v pari izberite čas kuhanja, ki 

ga izračunate tako, da od najdaljšega časa kuhanja odštejete krajši čas. Po končanem kuhanju z 

rokavicami za pečico previdno odstranite pokrov in postavite posodo 2, v kateri so sestavine 

s krajšim časom kuhanja, na posodo 1. Posodo 2 pokrijte s pokrovom, z gumbom za 

nastavitev časa kuhanja v pari pa izberite krajši čas kuhanja.

Opomba: Hrana v najvišji posodi se običajno kuha nekoliko dlje kot hrana v nižjih posodah.

 4 

 Če v pari kuhate večjo količino hrane, hrano na polovici kuhe premešajte. Uporabite rokavice 

za pečico in kuhinjski pribor z dolgimi ročaji.

 5 

 Po preteku časa kuhanja v pari se zasliši zvočni signal in indikator za izpust pare ugasne.

 6 

 Previdno odstranite pokrov.

Pazite na vročo paro, ki ob odstranitvi pokrova z aparata začne uhajati.
Da se ne bi opekli, uporabite rokavice za pečico pri odstranjevanju pokrova, posode za kuhanje v 

pari XL in drugih posod za kuhanje v pari. Pokrov snemite počasi in stran od sebe. Kondenzat s 

pokrova naj se odcedi v posodo za kuhanje v pari. Pri odstranjevanju hrane iz posod prijemajte 

posode za kuhanje v pari za ročaje in uporabljajte rokavice za pečico ter kuhinjski pribor z dolgimi 

ročaji.

 7 

 Iztaknite vtikač iz omrežne vtičnice in pustite, da se soparnik popolnoma ohladi, preden 

odstranite pladenj za kapljanje.

 - Pri odstranjevanju pladnja za kapljanje bodite previdni, saj je lahko v zbiralniku za vodo in pladnju 

za kapljanje še vedno vroča voda, čeprav so se ostali deli aparata že ohladili.

 8 

 Po vsaki uporabi izpraznite zbiralnik za vodo.

Opomba: Če želite v pari skuhati še več hrane, uporabite svežo vodo.

Čiščenje in vzdrževanje

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali 

aceton.

 1 

 Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.

 2 

 Zunanjost podstavka očistite z vlažno krpo. 

Podstavka ne potapljate v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
Podstavka ne pomivajte v pomivalnem stroju.

sLovenšČina

114

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline