Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite Web lokaciju 

kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije 

Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj 

zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.

Zaštita okoline

 - Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte 

na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 17).

rešavanje problema

Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe 

aparata. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni problem pomoću sledećih informacija, 

kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji. 

Problem

Mogući uzrok

Rešenje

Aparat za kuvanje 

na pari ne radi.

Aparat za kuvanje na pari nije 

uključen u struju.

Uključite utikač u zidnu utičnicu.

U rezervoaru za vodu nema 

dovoljno vode.

Napunite posudu za vodu.

Još niste okrenuli dugme za 

podešavanje vremena kuvanja na 

pari na željeno vreme kuvanja na 

pari.

Okrenite dugme za podešavanje vremena 

kuvanja na pari da biste podesili željeno 

vreme kuvanja.

Još uvek niste podesili vreme 

kuvanja na pari pomoću 

dugmeta za podešavanje 

vremena kuvanja na pari.

Podesite vreme kuvanja na pari.

Nije se skuvala 

sva hrana.

Neki komadi hrane u aparatu su 

veći i/ili potrebno im je duže 

kuvanje.

Podesite duže vreme pomoću dugmeta za 

podešavanje vremena kuvanja na pari.

Veće komade hrane i hranu koja se duže 

kuva stavite u donju posudu za kuvanje na 

pari (br. 1).

Stavili ste previše hrane u 

posude za kuvanje na pari.

Ne prepunjavajte posude za kuvanje na 

pari. Isecite hranu na male komade, a 

najmanje komade stavite na vrh.
Rasporedite hranu tako da između komada 

ostane dovoljno prostora kako bi se 

omogućio maksimalan protok pare.

Uređaj se ne 

zagreva pravilno.

Niste redovno čistili aparat od 

kamenca.

Očistite aparat od kamenca. Pogledajte 

poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

srPski

124

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline