Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Ако искате да задушавате по-едри храни (напр. царевични кочани или цвекло), можете да 

махнете дъната на купи 2 и/или 3, за да увеличите максимално обема за 

задушаване (фиг. 9).

 9 

 Сложете капака върху най-горната купа за задушаване (фиг. 10).

Забележка: Ако капакът не е сложен правилно върху купата за задушаване или не е сложен 

изобщо, храната не се задушава правилно.

 купа за задушаване XL

Купата за задушаване XL е предназначена за супи, варени храни, каши и ориз, както и за храни, 

които не са подходящи за задушаване в останалите купи.

 1 

 Можете да използвате купата за задушаване XL в следните комбинации: 

 - Купи 1 и 2, или купи 2 и 3 (фиг. 11).

 - Купи 1, 2 и 3 (фиг. 12).

Забележка: Купата за задушаване XL не може да се поставя върху купа 1, тъй като тя не 

осигурява достатъчно място.

 2 

 Преди да поставите купата за задушаване XL върху купа 2 или 3, трябва да махнете 

дъната им.

Съвет: Когато използвате купата за задушаване XL, може да намалите времето за 

задушаване, като покриете купата с алуминиево фолио (фиг. 13).

използване на уреда

 1 

 Включете щепсела в контакта.

 2 

 Завъртете ключа за регулиране на времето на задушаване, за да зададете необходимото 

време на задушаване (фиг. 14).

 

, Светва индикаторът за задушаване.

 

, Задушаването започва след около 30 секунди.

 3 

 Когато задушавате храни, които изискват различни времена на задушаване, започнете 

задушаването на храната, която изисква най-дълго време на задушаване, в купата 1. 

Задайте ключа за регулиране на времето на задушаване на време, което се пресмята, 

като се извади най-краткото време на задушаване от най-дългото. Когато задушаването 

завърши, внимателно вдигнете капака с ръкавици за фурна и поставете купата 2, 

съдържаща съставките с по-кратко време на задушаване, върху купата 1. Сложете 

капака върху купата 2 и задайте по-краткото време на задушаване с ключа за регулиране 

на задушаването.

Забележка: Обикновено храната в горната купа се задушава за по-дълго време, отколкото 

храната в по-долните купи.

 4 

 Ако задушавате на пара големи количества храна, разбърквайте на половината време на 

процеса на задушаване. Слагайте ръкавици за фурна и използвайте кухненски прибори с 

дълги дръжки.

 5 

 Когато изтече времето на задушаване, се чува звънец и индикатора за задушаване 

изгасва.

 6 

 Внимателно вдигнете капака.

Пазете се от горещата пара, излизаща от уреда, когато свалите капака.
За да се предпазите от изгаряне, носете ръкавици за фурна, когато вдигате капака, купата за 

задушаване XL и другите купи за задушаване на пара. Сваляйте капака бавно и далеч от себе 

Български

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline