Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 2 

 Než položíte napařovací mísu XL na mísu 2 nebo 3, je nejprve nutné vyjmout dno napařovací 

mísy 2 nebo 3.

Tip: Při používání napařovací mísy XL lze dobu napařování zkrátit zakrytím napařovací mísy XL 

hliníkovou fólií (Obr. 13).

Použití přístroje

 1 

 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

 2 

 Otočte knoflík pro nastavení doby napařování do polohy pro požadovanou dobu 

napařování (Obr. 14).

 

, Rozsvítí se kontrolka napařování.

 

, Napařování začne přibližně po 30 sekundách.

 3 

 Jestliže napařujete pokrmy s různou dobou napařování, napařujte v míse 2 nejprve pokrm, 

který vyžaduje nejdelší dobu napařování. Knoflíkem pro nastavení doby napařování nastavte 

dobu, kterou získáte odečtením nejkratší doby napařování od nejdelší doby napařování. Po 

dokončení napařování sejměte opatrně kuchyňskými rukavicemi víko a na mísu 2 umístěte 

mísu 3, obsahující suroviny s kratší dobou napařování. Na mísu 3 položte víko a pomocí 

knoflíku pro nastavení doby napařování nastavte kratší dobu napařování.

Poznámka: Pokrm ve vrchní míse se obvykle napařuje déle než pokrm ve spodní míse.

 4 

 V případě, že napařujete velké množství surovin, promíchejte pokrm v polovině napařování. 

Použijte kuchyňské rukavice a kuchyňské náčiní s dlouhou rukojetí.

 5 

 Po uplynutí doby napařování uslyšíte zvuk zvonku a kontrolka napařování zhasne.

 6 

 Opatrně sejměte víko.

Při snímání víka dávejte pozor na horkou páru unikající z přístroje.
Při snímání víka, napařovací mísy XL a ostatních napařovacích mís používejte kuchyňské rukavice, 

abyste se neopařili. Víko snímejte pomalu a směrem od sebe. Vodu zkondenzovanou na víku nechte 

odkapat do parního ohřívače. Při vyjímání jídla z mís držte napařovací mísy vždy za jednu z rukojetí. 

Při vyjímání jídla z napařovací mísy nebo mís vždy používejte kuchyňské rukavice a kuchyňské náčiní 

s dlouhou rukojetí.

 7 

 Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky a před sejmutím tácku na odkapávání nechejte parní 

ohřívač úplně vychladnout.

 - Tácek na odkapávání snímejte opatrně, protože voda v zásobníku vody a na tácku může být 

ještě horká, i když ostatní části přístroje vychladly.

 8 

 Po každém použití vyprázdněte zásobník na vodu.

Poznámka: Pro napařování dalších pokrmů použijte čerstvou vodu.

Čištění a údržba

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí 

prostředky, jako je například benzín nebo aceton.

 1 

 Odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

 2 

 Vnější povrch základny vyčistěte navlhčeným hadříkem. 

Základnu nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
Základnu nemyjte v myčce.

Čeština

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline