Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 3 

 Vyčistěte zásobník na vodu hadříkem namočeným v horké vodě s přídavkem mycího 

prostředku. Nadzdvihněte a vyčistěte síto v zásobníku na vodu. Potom otřete zásobník čistým 

navlhčeným hadříkem.

V případě, že se sítko v zásobníku na vodu uvolní, uchovejte jej mimo dosah dětí, jinak hrozí 

nebezpečí spolknutí.

 4 

 Odejměte dna napařovacích mís 2 a 3. Napařovací mísy, napařovací mísu XL, dna a víko 

omyjte v ruce nebo v myčce (krátký cyklus s nízkou teplotou). 

Opakovaným mytím v myčce mohou napařovací mísy, napařovací mísa XL a víko mírně zmatnět.

odstranění vodního kamene

Přístroj je nutné zbavit vodního kamene po 15 hodinách používání. Pravidelné odstraňování vodního 

kamene je důležité pro optimální provoz a prodloužení životnosti přístroje.

 1 

 Naplňte zásobník vody až na maximální hladinu bílým octem (8% kyselina octová). 

Pro odstraňování vodního kamene nepoužívejte jiný prostředek.

 2 

 Tácek na odkapávání a napařovací mísu 1 umístěte na základnu (Obr. 7).

 3 

 Položte víko na napařovací mísu 1 (Obr. 10).

 4 

 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

 5 

 Otočením knoflíku pro nastavení doby napařování nastavte dobu napařování 25 minut.

Jestliže ocet začne překypovat přes okraj základny, odpojte přístroj ze sítě a odeberte určité 

množství octa.

 6 

 Po uplynutí doby napařování odpojte přístroj ze sítě a nechte ocet úplně vychladnout. Poté 

vyprázdněte zásobník na vodu.

 7 

 Vypláchněte zásobník na vodu několikrát studenou vodou. 

Poznámka: Pokud jsou v zásobníku na vodu ještě patrné zbytky vodního kamene, postup opakujte.

skladování

 1 

 Před uskladněním přístroje se ujistěte, že jsou všechny součásti čisté a suché (viz kapitola 

„Čištění“).

 2 

 Umístěte dna do napařovacích mís 2 a 3.

 3 

 Umístěte napařovací mísu 3 na tácek na odkapávání.

 4 

 Umístěte napařovací mísu 2 do napařovací mísy 3. Umístěte napařovací mísu 1 do napařovací 

mísy 2.  (Obr. 15)

 5 

 Umístěte napařovací mísu XL na další napařovací mísy.

 6 

 Napařovací mísu XL zakryjte víkem.

 7 

 Síťový kabel pro uskladnění zasuňte do přihrádky pro uložení kabelu v základně (Obr. 16).

Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku 

společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti 

Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se 

ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků 

Philips.

Čeština

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline