Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

31

sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe 

tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus (Jn 1)

a  Kaas

B  Eriti suur aurutusnõu

C  Eemaldatav põhi

D  Aurutusnõu 3

E  Eemaldatav põhi

F  Aurutusnõu 2

g  Aurutusnõu 1

H  Tilgakoguja

i  Maitsevõimendaja Flavour Booster

J  Vee sissevooluava

k  Veepaagiga alus

l  Aurutamise märgutuli

M  Aurutamisaja reguleerimise nupp

tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

oht

 - Ärge kunagi kastke seadme alust vette ega loputage kraani all. 

Hoiatus.

 - Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab 

kohaliku elektrivõrgu pingele.

 - Ühendage seade ainult maandatud seinakontakti. Veenduge, et pistik oleks kindlalt seinakontakti 

sisestatud.

 - Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.

 - Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama 

Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.

 - Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate 

kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse 

eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.

 - Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

 - Hoidke toitejuhe laste käeulatusest kaugemal. Ärge jätke toitejuhet rippuma üle lauaserva või 

tööpinna, millel seade asub. 

 - Ärge kunagi aurutage külmutatud liha, linnuliha või mereande. Alati sulatage need toiduained 

täielikult enne aurutamist.

 - Ärge kunagi kasutage toiduaurutit ilma tilgakogujata, vastasel juhul pritsitakse kuuma vett 

seadmest välja.

 - Kasutage aurutusnõusid 1, 2 ja 3 ning eriti suurt aurutusnõu ainult koos originaalalusega.

 - Hoidke toitejuhe tulistest pindadest eemal. 

Ettevaatust

 - Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole 

eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub te seadme garantii 

kehtetuks.

 - Ärge laske seadme alusel kokku puutuda kõrgete temperatuuride, kuuma gaasi, auru või niiske 

kuumusega, mis pärinevad muudest allikatest peale auruti enda. Ärge asetage toiduaurutit 

töötava või kuuma ahju või pliidi peale.

eesti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline