Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu. Ako se koristi nepravilno ili se koristi u 

profesionalne ili poluprofesionalne svrhe te na način koji nije u skladu s uputama za uporabu, 

jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips se odriče bilo kakve odgovornosti za prouzročenu štetu.

 - Aparat stavite na stabilnu, ravnu vodoravnu površinu i pazite da oko njega bude najmanje 10 cm 

praznog prostora jer ćete na taj način spriječiti pregrijavanje.

 - Ako koristite posude za kuhanje na pari 2 i 3 s odvojivim dnom, pripazite da rub dna uvijek 

bude usmjeren prema gore i da dno sjedne na mjesto (“klik”).

 - Pazite na vruću paru koja izlazi iz aparata za kuhanje na pari tijekom korištenja ili kada skinete 

poklopac. Pri provjeri hrane uvijek koristite kuhinjski pribor s dugačkim drškama.

 - Uvijek pažljivo skidajte poklopac i to u smjeru od sebe. Pustite da se kondenzirane kapi ocijede s 

poklopca u aparat za kuhanje na pari kako se ne biste opekli.

 - Posudu za kuhanje na pari uvijek držite za jednu od ručki dok miješate vruću hranu ili je vadite iz 

posuda. 

 - Kad je hrana vruća, posude za kuhanje na pari uvijek držite za ručke. 

 - Aparat za kuhanje na pari nemojte pomicati dok se koristi.

 - Dok se aparat za kuhanje na pari koristi, nemojte posezati ni za čim iznad njega.

 - Ne dodirujte zagrijane površine aparata. Pri dodirivanju zagrijanih površina aparata uvijek 

koristite kuhinjske rukavice.

 - Aparat nemojte stavljati u blizinu ili ispod predmeta koje bi para mogla oštetiti, kao što su zidovi 

i kuhinjski ormarići.

 - Aparat nemojte koristiti u prostorima u kojima ima eksplozivnih/zapaljivih para.

 - Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na prekidač kojim upravlja 

timer ili daljinski upravljač.

 - Unutar spremnika za vodu nalazi se sito. Ako se sito odvoji od aparata, držite ga dalje od 

dohvata djece da ga ne bi progutala.
automatsko isključivanje

Aparat se automatski isključuje nakon isteka postavljenog vremena kuhanja na pari.

Zaštita od prokuhavanja na suho

Ovaj aparat za kuhanje na pari ima funkciju koja mu ne dopušta da prokuhava na suho. Zaštita od 

prokuhavanja na suho automatski isključuje aparat ako je uključen, a u spremniku za vodu tijekom 

korištenja ponestane vode. Neka se aparat hladi barem 10 minuta prije sljedeće upotrebe.

elektromagnetska polja (eMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). 

Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima 

on će biti siguran za korištenje.

Prije prvog korištenja

 1 

 Prije prvog korištenja aparata temeljito očistite dijelove koji dolaze u kontakt s hranom 

(pogledajte poglavlje “Čišćenje”).

 2 

 Unutarnje dijelove spremnika za vodu obrišite vlažnom krpom.

Priprema za korištenje

 1 

 Aparat stavite na stabilnu, ravnu vodoravnu površinu. 

 2 

 Potpuno napunite spremnik za vodu. S punim spremnikom za vodu aparat za kuhanje na pari 

može raditi približno 1 sat (Sl. 2).

U spremnik za vodu stavljajte samo vodu. Nikada u njega ne stavljajte začine, ulje i sl.

 3 

 Pladanj stavite u podnožje spremnika za vodu (Sl. 3).

Aparat nikada nemojte koristiti bez pladnja.

Hrvatski

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline