Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Savjet: Kada koristite izuzetno veliku posudu za kuhanje na pari, vrijeme kuhanja na pari možete 

smanjiti tako da izuzetno veliku posudu za kuhanje na pari prekrijete aluminijskom folijom (Sl. 13).

korištenje aparata

 1 

 Utikač uključite u zidnu utičnicu.

 2 

 Okrenite gumb za postavljanje vremena kuhanja na pari kako biste postavili željeno 

vrijeme (Sl. 14).

 

, Uključit će se indikator kuhanja na pari.

 

, Kuhanje na pari započet će nakon približno 30 sekundi.

 3 

 Kada na pari želite kuhati hranu koja zahtijeva različito vrijeme kuhanja, najprije u posudi 

1 kuhajte hranu kojoj je potrebno najviše vremena. Gumb za postavljanje vremena kuhanja na 

pari postavite na vrijeme koje ste izračunali oduzimanjem kraćeg od najdužeg vremena 

kuhanja. Kada to vrijeme istekne, kuhinjskim rukavicama pažljivo skinite poklopac i na posudu 

1 stavite posudu 2 sa sastojcima kojima je potrebno kraće vrijeme kuhanja. Poklopite posudu 

2 i postavite kraće vrijeme kuhanja pomoću gumba za postavljanje vremena kuhanja na pari.

Napomena: Hrani koju kuhate u gornjoj posudi obično je potrebno malo više vremena da se skuha nego 

hrani koju kuhate u donjim posudama.

 4 

 Ako na pari kuhate veće količine, na pola procesa kuhanja promiješajte hranu. Koristite 

kuhinjske rukavice i kuhinjski pribor s dugačkim drškama.

 5 

 Kada vrijeme kuhanja na pari istekne, začut ćete zvuk zvona i indikator kuhanja na pari će se 

isključiti.

 6 

 Pažljivo skinite poklopac.

Pazite na vruću paru koja izlazi iz aparata pri skidanju poklopca.
Kako biste spriječili opekotine prilikom skidanja poklopca, izuzetno velike posude za kuhanje na pari i 

drugih posuda za kuhanje na pari, koristite kuhinjske rukavice. Polako skinite poklopac u smjeru od 

sebe. Pustite da se kondenzirane kapi ocijede s poklopca u posudu za kuhanje na pari. Posudu za 

kuhanje na pari uvijek držite za jednu od ručki dok vadite hranu iz posuda. Prilikom vađenja hrane iz 

posude/posuda za kuhanje na pari uvijek koristite kuhinjske rukavice i kuhinjski pribor s dugačkim 

drškama.

 7 

 Izvucite utikač iz zidne utičnice i pustite da se aparat za kuhanje na pari potpuno ohladi prije 

no što uklonite pladanj.

 - Budite pažljivi pri uklanjanju pladnja jer bi voda u spremniku za vodu i pladanj i dalje mogli biti 

vrući čak i ako su se drugi dijelovi aparata već ohladili.

 8 

 Nakon svakog korištenja ispraznite spremnik za vodu.

Napomena: Ako želite ponovno kuhati na pari, aparat napunite svježom vodom.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili 

agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

 1 

 Iskopčajte utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.

 2 

 Vanjske dijelove podnožja obrišite vlažnom krpom. 

Nikad nemojte uranjati podnožje u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
Podnožje nemojte prati u stroju za pranje posuđa.

Hrvatski

42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline