Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

55

кіріспе

Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips 

компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, өніміңізді www.philips.com/

welcome веб-бетінде тіркеңіз.

Жалпы сипаттама (Cурет 1)

a  Қақпақ

B  XL бумен пісіру табағы

C  Алынбалы ыдыс түбі

D  3-бумен пісіру табағы

E  Алынбалы ыдыс түбі

F  2-бумен пісіру табағы

g  1-бумен пісіру табағы

H  Тамшы науасы

i  Дәмдендіргіш

J  Су кіретін жер

k  Су ыдысы бар негізгі бөлік

l  Бумен пісіру жарығы

M  Бумен пісіру уақытын реттеу түймесі

Маңызды ақпарат

Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта 

анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті!

 - Негізгі бөлікті суға батыруға немесе оны ағынды сумен шаюға болмайды. 

абайлаңыз!

 - Құралды қоспас бұрын, құралда көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес 

келетінін тексеріп алыңыз.

 - Құралды тек жерге қосылған розеткаға жалғаңыз. Штепсельдік ұштың розеткаға дұрыс 

жалғанғанын әрдайым тексеріңіз.

 - Штепсельдік ұшы, ток сымы немесе өзі зақымданған болса, құралды қолданбаңыз.

 - Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек Philips қызмет көрсету 

орталығында, Philips ұсынған қызмет көрсету орталығында немесе тиісті білімі бар 

мамандар алмастыру керек.

 - Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану 

нұсқауларынсыз, мүмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз 

адамдар (соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбау керек.

 - Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.

 - Ток сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Құрал тұрған беттің немесе 

үстелдің шетінен ток сымы салбырап тұрмауы тиіс. 

 - Тоңазытылған етті, тауықты немесе теңіз тағамдарын бумен пісіруге болмайды. Бумен 

пісірмес бұрын, міндетті түрде ерітіп алыңыз.

 - Бумен пісіргішті тамшы науасынсыз қолдануға болмайды, себебі құрылғыдан ыстық су 

шашырауы мүмкін.

 - 1, 2 және 3, сондай-ақ, XL бумен пісіру табақтарын тек түпнұсқа негізгі бөлігімен бірге 

пайдаланыңыз.

 - Қуат сымын ыстық беттерден аулақ ұстаңыз. 

ҚазаҚша

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline