Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Jei garinimo dubenis, XL garinimo dubenį ir dangtį dažnai plausite indaplovėje, jų dalys gali šiek 

tiek susibraižyti.

nuosėdų šalinimas

Pašalinkite iš prietaiso nuoviras po 15 val. naudojimo. Svarbu iš garintuvo šalinti nuoviras reguliariai, 

kad būtų palaikomas optimalus jo veikimas ir pailginamas prietaiso eksploatavimo laikas.

 1 

 Pripilkite į vandens bakelį acto (8 % acto rūgšties) iki maksimalaus lygio žymos. 

Nenaudokite jokių kitų nuovirų šalinimo priemonių.

 2 

 Tinkamai ant pagrindo pastatykite nuvarvėjimo padėklą ir 1 garinimo dubenį (Pav. 7).

 3 

 Uždenkite dangtį ant 1 garinimo dubens (Pav. 10).

 4 

 Įkiškite į maitinimo lizdą kištuką.

 5 

 Pasukite garinimo trukmės reguliavimo rankenėlę į 25 minučių garinimo trukmės padėtį.

Jei verdantis actas išbėga pro pagrindo kraštą, išjunkite prietaisą ir sumažinkite acto kiekį.

 6 

 Kai nustatytas laikas baigiasi, išjunkite prietaisą ir leiskite actui visiškai atvėsti. Tada ištuštinkite 

vandens bakelį.

 7 

 Praskalaukite vandens bakelį kelis kartus šaltu vandeniu. 

Pastaba: Jei vandens bakelyje dar liko nuosėdų, pakartokite procedūrą.

Laikymas

 1 

 Prieš pradėdami saugoti prietaisą, įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir sausos (žr. skyrių 

„Valymas“).

 2 

 Įdėkite dugnus į 2 ir 3 garinimo dubenis.

 3 

 Padėkite 3 garinimo dubenį ant nuvarvėjimo padėklo.

 4 

 Įdėkite 2 garinimo dubenį į 3 dubenį. Įdėkite 1 dubenį į 2 dubenį.  (Pav. 15)

 5 

 Pastatykite XL garinimo dubenį ant kitų garinimo dubenų.

 6 

 Uždenkite XL garinimo dubenį dangčiu.

 7 

 Saugodami maitinimo laidą, įstumkite jį į laido saugojimo skyrių, esantį pagrinde (Pav. 16).

garantija ir techninė priežiūra

Prireikus techninio aptarnavimo paslaugų, informacijos arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ 

tinklapyje adresu www.philips.com arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ pagalbos 

vartotojams centru (jo telefono numerį rasite pasauliniame garantiniame lapelyje). Jei jūsų šalyje nėra 

pagalbos vartotojams centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.

aplinka

 - Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, 

priduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite tausojant aplinką (Pav. 17).

greitas trikčių šalinimas

Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei 

žemiau pateikiama informacija nepadės išspręsti problemos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų 

aptarnavimo centrą. 

Lietuviškai

67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline