Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Padoms. Izmantojot īpaši lielo tvaicējamo trauku, tvaicēšanas ilgumu varat samazināt, pārklājot trauku ar 

alumīnija foliju (Zīm. 13).

ierīces lietošana

 1 

 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

 2 

 Pagrieziet tvaicēšanas laika regulēšanas slēdzi, lai iestatītu vēlamo tvaicēšanas laiku (Zīm. 14).

 

, Iedegas tvaicēšanas indikators.

 

, Tvaicēšana tiek sākta pēc apm. 30 sekundēm.

 3 

 Ja vēlaties tvaicēt produktus ar atšķirīgu tvaicēšanas laiku, vispirms tvaicējiet visilgāk 

tvaicējamos produktus 1. traukā. Ar tvaicēšanas laika regulēšanas slēdža palīdzību iestatiet 

laiku, kas tiek aprēķināts, atskaitot īsāko tvaicēšanas laiku no ilgākā. Kad tvaicēšanas laiks ir 

pagājis, ar virtuves cimdiem uzmanīgi noņemiet vāku un uzlieciet 2. trauku, kurā ielikti 

produkti ar īsāku tvaicēšanas laiku, uz 1. trauka. Uzlieciet vāku uz 2. trauka un ar tvaicēšanas 

laika regulēšanas slēdzi iestatiet īsāko tvaicēšanas laiku.

Piezīme. Augšējā traukā ieliktie produkti parasti jātvaicē nedaudz ilgāk nekā apakšējos traukos esošie.

 4 

 Ja tvaicējat lielu daudzumu pārtikas, apmaisiet to tvaicēšanas procesa vidū. Lietojiet virtuves 

cimdus un virtuves piederumus ar garu rokturi.

 5 

 Kad tvaicēšanas laiks būs pagājis, atskanēs zvana signāls un tvaicēšanas indikators izdzisīs.

 6 

 Uzmanīgi noņemiet vāku.

Uzmanieties no karstā tvaika, kas izplūst no ierīces, kad noņemat vāku.
Lai izvairītos no apdegumiem, izmantojiet virtuves cimdus, lai noņemtu vāku, īpaši lielo tvaicējamo 

trauku un citus tvaicējamos traukus. Lēnām noņemiet vāku virzienā prom no sevis. Ļaujiet 

kondensātam no vāka notecēt tvaicējamā traukā. Izņemot ēdienu no tvaicējamiem traukiem, vienmēr 

turiet tos aiz viena no rokturiem. Vienmēr lietojiet virtuves cimdus un virtuves piederumus ar gariem 

rokturiem, lai izņemtu ēdienu no tvaicējamā trauka vai traukiem.

 7 

 Izraujiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet tvaicēšanas ierīcei pilnībā atdzist, 

pirms noņemat pilēšanas paplāti.

 - Esiet piesardzīgs, kad noņemat pilēšanas paplāti, jo ūdens tvertnē un pilēšanas paplātē esošais 

ūdens vēl var būt karsts, pat tad, ja citas ierīces daļas jau ir atdzisušas.

 8 

 Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katras lietošanas reizes.

Piezīme. Ja vēlaties tvaicēt vēl citus produktus, lietojiet svaigu ūdeni.

tīrīšana un kopšana

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus 

šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

 1 

 Izvelciet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.

 2 

 Notīriet pamatni no ārpuses ar mitru drāniņu. 

Nekad neiegremdējiet pamatni ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.
Nemazgājiet pamatni trauku mazgājamā mašīnā.

 3 

 Iztīriet ūdens tvertni ar siltā ūdenī samitrinātu drāniņu, kam pievienots trauku mazgāšanas 

līdzeklis. Paceliet ūdens tvertnē esošo sietu, lai iztīrītu to. Pēc tam izslaukiet ūdens tvertni 

ar tīru, mitru drāniņu.

Latviešu

74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline