Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Vide

 - Pēc ierīces darbmūža beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to 

oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt vidi (Zīm. 17).

kļūmju novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, izmantojot ierīci. Ja 

nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk redzamo informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas 

centru savā valstī. 

Problēma

Iespējamais iemesls

Risinājums

Tvaicēšanas ierīce 

nedarbojas.

Tvaicēšanas ierīce nav pieslēgta 

elektrotīklam.

Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Ūdens tvertnē nav ūdens.

Piepildiet ūdens tvertni.

Tvaicēšanas laika regulēšanas 

slēdzis vēl nav pagriezts uz 

vēlamo tvaicēšanas laiku.

Pagrieziet tvaicēšanas laika regulēšanas 

slēdzi, lai iestatītu vēlamo tvaicēšanas laiku.

Vēl nav iestatīts tvaicēšanas 

laiks, pagriežot tvaicēšanas laika 

regulēšanas slēdzi.

Iestatiet tvaicēšanas laiku.

Visi produkti nav 

pagatavoti.

Daži tvaicēšanas ierīcē ielikto 

produktu gabali ir lielāki un/vai 

jātvaicē ilgāk.

Iestatiet ilgāku tvaicēšanas laiku, pagriežot 

tvaicēšanas laika regulēšanas slēdzi.

Lielākus produktu gabalus un produktus, kas 

jātvaicē ilgāk, lieciet apakšējā tvaicējamā 

traukā (Nr. 1).

Tvaicējamā traukā ievietots 

pārāk daudz pārtikas.

Nelieciet tvaicējamos traukos pārāk daudz 

pārtikas. Sagrieziet produktus mazos 

gabaliņos un mazākos gabaliņus lieciet 

virspusē.
Izvietojiet produktus atstatus citu no cita, lai 

nodrošinātu maksimālu tvaika plūsmu.

Ierīce pareizi 

neuzsilst.

Ierīce nav regulāri atkaļķota.

Atkaļķojiet ierīci. Skatiet nodaļu „Tīrīšana un 

kopšana”.

Pārtikas tabula un tvaicēšanas padomi 

Tālāk dotajā tabulā norādītie laiki ir tikai norāde. Tvaicēšanas laiki var mainīties atkarībā no produktu 

gabalu izmēra, atstarpes starp tiem tvaicējamā traukā, produktu daudzuma traukā, to svaiguma un 

jūsu vēlmēm.

Pārtikas tvaicēšanas tabula

Tvaicējamie 

produkti

Daudzums

Garšas pastiprinātājā izmantojamie 

ieteicamie garšaugi/garšvielas

Tvaicēšanas laiks 

(min)

Sparģeļi

400 g

Citronu balzams, lauru lapas, timiāns

13–15

Brokoļi

400 g

Ķiploks, sasmalcināts sarkanais čili 

pipars, estragons

16–18

Latviešu

76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline