Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

uwaga

 - Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są 

zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci 

ważność.

 - Nie wystawiaj podstawy urządzenia na działanie wysokich temperatur, gorącego powietrza, pary 

lub wilgotnego powietrza z innych źródeł niż parowar. Nie stawiaj parowaru na włączonym lub 

gorącym palniku albo kuchence bądź w ich pobliżu.

 - Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka elektrycznego zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest 

wyłączone.

 - Zawsze przed myciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż 

urządzenie ostygnie.

 - Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używanie go w 

profesjonalnych lub półprofesjonalnych punktach gastronomicznych bądź w sposób niezgodny z 

niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich przypadkach.

 - Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni i zapewnij wokół niego co najmniej 10 cm 

wolnej przestrzeni, aby zapobiec przegrzewaniu.

 - W przypadku gotowania na parze żywności w pojemnikach nr 2 i 3 ze zdejmowanymi dnami 

zawsze upewnij się, że krawędź dna skierowana jest w górę, a dno jest zablokowane na swoim 

miejscu (usłyszysz „kliknięcie”).

 - Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z parowaru podczas gotowania lub po zdjęciu 

pokrywki. Do sprawdzania stanu gotowanej żywności zawsze używaj sztućców kuchennych o 

długich trzonkach.

 - Zawsze zdejmuj pokrywkę ostrożnie i z dala od ciała. Aby zapobiec poparzeniu, poczekaj, aż 

skroplona para z pokrywki skapnie do środka urządzenia.

 - Podczas mieszania gorącego jedzenia lub wyjmowania go z pojemników zawsze trzymaj 

pojemniki za uchwyty. 

 - Gdy jedzenie jest gorące, trzymaj pojemniki za uchwyty. 

 - Nie przenoś parowaru podczas jego używania.

 - Nie sięgaj nad parowar podczas jego używania.

 - Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Podczas dotykania gorących elementów 

urządzenia zawsze używaj rękawic kuchennych.

 - Nie stawiaj urządzenia w pobliżu lub pod przedmiotami, które mogłyby ulec uszkodzeniu w 

wyniku działania pary, np. ściany, szafki, itp.

 - Nie włączaj urządzenia w przypadku obecności w powietrzu wybuchowych i/lub łatwopalnych 

oparów.

 - W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączaj urządzenia do włącznika czasowego lub 

układu zdalnego sterowania.

 - Wewnątrz zbiornika wody znajduje się niewielkie sitko. Jeżeli odczepi się ono od urządzenia, 

należy schować je przed dziećmi, aby zapobiec połknięciu.
automatyczne wyłączanie

Po upływie ustawionego czasu gotowania na parze urządzenie wyłącza się samoczynnie.

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia

Ten parowar jest wyposażony w zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia. 

Zabezpieczenie to wyłącza urządzenie w przypadku włączenia go bez napełnienia zbiornika wody 

lub po wygotowaniu się wody w miarę gotowania. Po zadziałaniu zabezpieczenia wyłącz parowar na 

10 minut i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym włączeniem.

Pola elektromagnetyczne (eMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli 

użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

PoLski

80

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline