Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Przechowywanie

 1 

 Przed przechowaniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie części są czyste i suche (patrz 

rozdział pt. „Czyszczenie”).

 2 

 Umieść dna w pojemnikach nr 2 i 3.

 3 

 Umieść pojemnik nr 3 na tacce ociekowej.

 4 

 Włóż pojemnik nr 2 do pojemnika nr 3, a pojemnik nr 1 umieść w pojemniku nr 2.  (rys. 15)

 5 

 Umieść pojemnik XL na pozostałych pojemnikach.

 6 

 Nałóż pokrywkę na pojemnik XL.

 7 

 W celu odpowiedniego przechowywania przewodu sieciowego włóż go do schowka na 

przewód w podstawie urządzenia (rys. 16).

gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę 

internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w 

danym kraju (numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania 

nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

ochrona środowiska

 - Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa 

domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. 

Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 17).

rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z 

urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, należy 

skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta. 

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Parowar nie 

działa.

Parowar nie jest podłączony do 

sieci elektrycznej.

Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Zbiornik wody jest pusty.

Napełnij zbiornik wody.

Nie ustawiono jeszcze żądanego 

czasu gotowania na parze za 

pomocą pokrętła regulacji.

Za pomocą pokrętła regulacji ustaw 

żądany czas gotowania na parze.

Nie ustawiono jeszcze czasu 

gotowania na parze za pomocą 

pokrętła regulacji.

Ustaw czas gotowania na parze.

Nie cała żywność 

została 

ugotowana.

Niektóre kawałki jedzenia 

przeznaczone do ugotowania na 

parze są większe i/lub wymagają 

dłuższego czasu gotowania od 

innych.

Za pomocą pokrętła regulacji ustaw 

dłuższy czas gotowania na parze.

PoLski

84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline