Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

87

introducere

Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de 

Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

a  Capacul

B  Castron de preparare la abur XL

C  Bază detaşabilă

D  Castron de preparare la abur 3

E  Bază detaşabilă

F  Castron de preparare la abur 2

g  Castron de preparare la abur 1

H  Tavă de scurgere

i  Intensificator de arome

J  Orificiu de alimentare cu apă

k  Bază cu rezervor de apă

l  Led pentru abur

M  Buton de reglare a timpului de preparare la abur

important

Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

 - Nu scufundaţi baza aparatului în apă şi nici nu o clătiţi la robinet. 

avertisment

 - Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de 

alimentare locale.

 - Conectaţi aparatul doar la o priză de perete împământată. Aveţi grijă ca mufa să fie bine 

introdusă în priză.

 - Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau aparatul însuşi este deteriorat.

 - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de 

Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru 

a evita orice accident.

 - Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi fizice, 

mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în 

care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană 

responsabilă pentru siguranţa lor.

 - Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

 - Nu lăsaţi cablul de alimentare la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste 

marginea mesei sau a blatului pe care este aşezat aparatul. 

 - Nu gătiţi niciodată la abur carne congelată de vită, porc, pasăre sau peşte. Efectuaţi întotdeauna 

o decongelare completă a acestor ingrediente înainte de a le găti la abur.

 - Nu folosiţi niciodată aparatul de preparat mâncare la abur fără tava de scurgere. În caz contrar, 

va sări apă fierbinte din aparat.

 - Utilizaţi castronele de preparare la abur 1, 2 şi 3 şi castronul de preparare la abur XL numai în 

combinaţie cu baza originală.

 - Nu apropiaţi cablul electric de suprafeţe fierbinţi. 

Precauţie

 - Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători sau care nu au 

fost recomandate special de Philips. Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau componente, garanţia 

dvs. devine nulă.

roMână

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline