Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 4 

 Puneţi castronul de preparare la abur 2 în castronul 3. Puneţi castronul 1 în castronul 

2.  (fig. 15)

 5 

 Plasaţi castronul de preparare la abur XL peste alte castroane de preparare la abur.

 6 

 Puneţi capacul pe castronul de preparare la abur XL.

 7 

 Pentru a depozita cablul de alimentare, introduceţi-l în compartimentul de stocare a cablului 

din bază (fig. 16).

garanţie şi service

Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips la  

www.philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în 

garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de departament, deplasaţi-vă la 

furnizorul dvs. Philips local.

Protecţia mediului

 - Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-l 

la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea mediului 

înconjurător (fig. 17).

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente problemele care pot apărea în utilizarea aparatului. Dacă nu 

reuşiţi să rezolvaţi problema folosind informaţiile de mai jos, contactaţi centrul de asistenţă pentru 

clienţi din ţara dvs. 

Problemă

Cauză posibilă

Soluţie

Aparatul de 

preparat la abur 

nu funcţionează.

Aparatul nu este conectat la priză.

Introduceţi ştecherul în priză.

Nu este suficientă apă în rezervor.

Umpleţi rezervorul de apă.

Nu aţi rotit încă butonul de reglare 

a timpului de preparare la abur la 

timpul dorit de preparare la abur.

Rotiţi butonul de reglare a timpului de 

preparare la abur la timpul de preparare 

dorit.

Nu aţi setat încă un timp de 

preparare la abur cu ajutorul 

butonului de reglare a timpului de 

preparare la abur.

Setaţi un timp de preparare la abur.

Nu toată 

mâncarea este 

gătită.

Anumite bucăţi de alimente din 

aparatul de preparat la abur sunt 

prea mari/necesită un timp de 

preparare la abur mai mare decât 

celelalte.

Setaţi un timp mai lung de preparare la 

abur cu ajutorul butonului de reglare a 

timpului de preparare la abur.

Puneţi bucăţile mai mari de alimente 

şi alimentele ce necesită mai mult timp 

de pregătire la abur în castronul de jos 

(nr. 1).

roMână

92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline