Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Pred prvým použitím

 1 

 Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite súčiastky, ktoré sa dostanú do kontaktu s 

potravinami (pozrite si časť „Čistenie“).

 2 

 Vnútro zásobníka na vodu utrite navlhčenou tkaninou.

Príprava na použitie

 1 

 Zariadenie postavte na stabilný, vodorovný a hladký povrch. 

 2 

 Zásobník na vodu naplňte vodou až po maximálnu úroveň. S plným zásobníkom na vodu 

dokáže zariadenie na prípravu potravín na pare vytvárať paru po dobu približne 1 

hodiny (Obr. 2).

Zásobník na vodu napĺňajte len vodou. Nikdy ho nenapĺňajte prísadami, olejom ani inými látkami.

 3 

 Vložte podnos na odkvapkávanie na nádobu na vodu v podstavci (Obr. 3).

Nikdy nepoužívajte zariadenie bez podnosu na odkvapkávanie.

 4 

 Ak chcete zvýrazniť chuť dusených potravin, podľa potreby vložte do oddelenia na prísady 

sušené alebo čerstvé bylinky alebo korenie (Obr. 4).

Vynikajúce bylinky a korenia, ktoré môžete vložiť do oddelenia na prísady, sú napr. tymián, koriander, 

bazalka, kôpor, karí a estragón. Môžete ich kombinovať s cesnakom, rascou alebo chrenom a 

zvýrazniť tak ich chuť bez pridávania soli. Odporúčame použiť 1/2 až 3 čajové lyžičky sušených 

byliniek alebo korenia. Ak máte čerstvé bylinky alebo korenie, môžete použiť väčšie množstvo. 

Informácie o použití uvedených byliniek alebo korenia pre rôzne typy potravín nájdete v tabuľke 

dusenia potravín v kapitole „Tabuľka potravín a rady pre dusenie“.
Tip Ak používate mleté bylinky alebo korenie, opláchnite podnos na odkvapkávanie, aby sa navlhčilo 

oddelenie na prísady. Zabránite, aby mleté bylinky alebo korenie prepadlo cez otvory v oddelení pre 

prísady (Obr. 5).

 5 

 Potraviny určené na dusenie vložte do jednej alebo viacerých misiek na dusenie potravín 

alebo do extra veľkej misky na dusenie potravín (pozrite si nižšie uvedenú časť „Extra veľká 

miska na dusenie potravín“). 

Tip Vajíčka vložte do držiakov na vajíčka (Obr. 6).

 - Misky na dusenie potravín sú očíslované. Toto číslo nájdete na úchytke. Vrchná miska na dusenie 

potravín má č. 3, stredná má č. 2 a spodná má č. 1.

 6 

 Veľké kusy potravín a potraviny vyžadujúce dlhšie dusenie vložte do spodnej misky.

 7 

 Potraviny usporiadajte rovnomerne a medzi jednotlivými kusmi ponechajte dostatočný 

priestor, aby ste umožnili maximálne prúdenie pary. Do misiek na dusenie potravín 

nevkladajte príliš veľké množstvo potravín. 

 8 

 Na podnos na odkvapkávanie položte jednu alebo viac misiek na dusenie potravín.  (Obr. 7)

Poznámka: Dbajte na to, aby ste misky umiestnili správne a aby sa nehýbali.

 - Nemusíte použiť všetky 3 misky na dusenie potravín.

 - Misky na dusenie potravín ukladajte na seba len v nasledujúcom poradí: miska na dusenie 

potravín 1, miska na dusenie potravín 2, miska na dusenie potravín 3.

 - Ak používate misky na dusenie potravín 2 a 3 spolu s ich odnímateľnými dnami, lem dna musí 

vždy smerovať nahor a dno musí zapadnúť na svoje miesto („cvaknutie“) (Obr. 8).

 - Ak odstránite dno len z misky na dusenie potravín 2, môžete navrch položiť misku na dusenie 

potravín 3.

 - Ak chcete dusiť objemné potraviny (napr. kukuričné šúľky alebo čínske zemiaky), môžete z 

misiek na dusenie potravín 2 alebo 3 odstrániť dná, čím zväčšíte priestor na dusenie (Obr. 9).

sLovensky

109

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline