Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 5 

 Pritisnite gumb menija in gumb + ali -, da vklopite aparat za 25 minut.

Če vinski kis začne uhajati čez rob podstavka, izklopite aparat iz električnega omrežja in 

zmanjšajte količino kisa.

 6 

 Po 25 minutah izklopite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se vinski kis popolnoma 

ohladi. Nato izpraznite zbiralnik za vodo.

 7 

 Zbiralnik za vodo večkrat sperite s hladno vodo. 

Opomba: Če so v zbiralniku za vodo še ostanki vodnega kamna, postopek ponovite.

shranjevanje

 1 

 Preden aparat pospravite, poskrbite, da so vsi deli očiščeni in suhi (glejte poglavje “Čiščenje”).

 2 

 Posodo 3 postavite na pladenj za kapljanje.

 3 

 Poskrbite, da so snemljiva dna nameščena v posodah 2 in 3.

 4 

 Posodo 2 postavite v posodo 3, posodo 1 pa v posodo 2.  (Sl. 17)

 5 

 Posodo za kuhanje v pari XL postavite na druge posode za kuhanje v pari.

 6 

 Posodo za kuhanje v pari XL pokrijte s pokrovom.

 7 

 Omrežni kabel aparata shranite tako, da ga potisnete v prostor za shranjevanje kabla v 

podstavku (Sl. 18).

garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu  

www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi 

(telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, 

se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

okolje

 - Aparata po poteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, 

temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi 

okolja (Sl. 19).

odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparatov. Če s 

temi nasveti ne morete odpraviti težav, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. 

Težava

Možni vzrok

Rešitev

Soparnik ne 

deluje.

Soparnik ni priključen na 

električno omrežje.

Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.

V zbiralniku za vodo ni vode.

Napolnite zbiralnik za vodo.

Niste še pritisnili gumba za 

vklop/izklop.

Pritisnite gumb za vklop/izklop.

Vsa hrana ni 

kuhana.

V soparniku je nekaj kosov 

hrane, ki so večji in/ali 

potrebujejo dlje časa za 

pripravo kot ostala hrana.

Z gumbom + nastavite daljši čas kuhanja v 

pari.

sLovenšČina

121

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline