Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Napomena: XL posuda za kuvanje na pare ne sme se staviti na posudu za kuvanje na pari 1 jer ona ne 

pruža dovoljno prostora.

 2 

 Pre nego što stavite XL posudu za kuvanje na pari na posudu 2 ili 3, biće potrebno da 

uklonite donje delove sa posuda za kuvanje na pari 2 ili 3. 

Savet: Kada koristite XL posudu za kuvanje na pari, vreme kuvanja na pari možete da skratite tako što 

ćete aluminijumskom folijom pokriti XL posudu za kuvanje na pari.  (Sl. 13)

upotreba aparata

 1 

 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

 

, Aparat će se oglasiti zvučnim signalom.

 

, Osvetljeni prsten na dugmetu za uključivanje/zaustavljanje počinje da svetli (Sl. 14).

 2 

 Pritisnite dugme menija za tip hrane koju želite da kuvate na pari (Sl. 15).

Unapred podešena vremena kuvanja za svako dugme menija naći ćete u odeljku ‘Tabela hrane i 

saveti za kuvanje na pari’.
Napomena: Ako želite da podesite drugačije vreme kuvanja od unapred podešenog, pritisnite dugme 

menija sa vremenom kuvanja koje je najbliže željenom vremenu kuvanja. Zatim pritiskajte dugmad 

tajmera + i - da biste skratili ili produžili vreme kuvanja.

 

, Osvetljeni prsten oko dugmeta počinje da svetli, a unapred podešeno vreme kuvanja 

prikazuje se na ekranu.

 

, Proces kuvanja na pari počinje, a tajmer odbrojava vreme kuvanja.

 

, Nakon isteka vremena kuvanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom i preći će u režim 

održavanja temperature.

 3 

 Ako želite da kuvate jela čija se vremena kuvanja razlikuju, podesite tajmer na najduže vreme 

kuvanja. Hranu koja se najduže kuva stavite u posudu 1. Kuvajte dok preostalo vreme kuvanja 

na ekranu ne bude jednako najkraćem vremenu kuvanja. Zatim pažljivo podignite poklopac 

pomoću kuhinjskih rukavica na rukama i stavite posudu 2 sa sastojcima koji se kraće kuvaju 

na posudu 1. Poklopite posudu 2 i nastavite sa kuvanjem dok podešeno vreme kuvanja ne 

istekne.

Napomena: Hrana u gornjoj posudi obično se malo duže kuva od hrane u donjim posudama.

 4 

 Ako kuvate velike količine hrane, promešajte hranu na polovini procesa kuvanja. Stavite 

kuhinjske rukavice i upotrebite kuhinjski pribor sa dugačkom drškom.

 5 

 Pažljivo skinite poklopac.

Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz aparata kada podignete poklopac.
Da ne bi došlo do opekotina, stavite kuhinjske rukavice kada skidate poklopac, XL posudu za kuvanje 

na pari i druge posude za kuvanje na pari. Poklopac podižite polako i dalje od sebe. Pustite da 

kondenzovana voda sa poklopca kaplje u posudu za kuvanje na pari.

 6 

 Isključite kabl iz utičnice i ostavite aparat za kuvanje na pari da se potpuno ohladi, pa tek 

onda skinite posudu za sakupljanje vode.

 - Budite pažljivi kada uklanjate posudu za sakupljanje vode, jer postoji mogućnost da je voda u 

rezervoaru za vodu i posudi za sakupljanje vode još uvek vrela, iako su se ostali delovi aparata 

već ohladili.

 7 

 Nakon svake upotrebe ispraznite rezervoar za vodu.

Napomena: Ako želite da skuvate još hrane, upotrebite svežu vodu.

srPski

127

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline