Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Забележка: Обикновено храната в горната купа се задушава за по-дълго време, отколкото 

храната в по-долните купи.

 4 

 Ако задушавате на пара големи количества храна, разбърквайте на половината време на 

процеса на задушаване. Слагайте ръкавици за фурна и използвайте кухненски прибори с 

дълги дръжки.

 5 

 Внимателно вдигнете капака.

Пазете се от горещата пара, излизаща от уреда, когато свалите капака.
За да се предпазите от изгаряне, носете ръкавици за фурна, когато вдигате капака, купата за 

задушаване XL и другите купи за задушаване. Сваляйте капака бавно и далеч от себе си. 

Оставете кондензатът да се оттече от капака в купата за задушаване.

 6 

 Извадете щепсела от контакта и оставете уреда за задушаване на пара да изстине 

напълно, преди да извадите тавичката за отцеждане.

 - Внимавайте, когато изваждате тавичката за отцеждане, защото водата в резервоара и 

тавичката за отцеждане може още да са горещи, дори и ако другите части на уреда вече 

са се охладили.

 7 

 Изпразвайте резервоара след всяка употреба.

Забележка: Ако искате да задушавате на пара повече храна, използвайте прясна вода.

режим за поддържане на топлината

Уредът за задушаване на пара автоматично се превключва в режим на поддържане на 

топлината след всяко меню. Храната се запазва топла в продължение на 20 минути. 

Светлинният индикатор около бутона за поддържане на топлината светва, а индикаторът 

около бутона на менюто изгасва.

 - Ако искате да запазите храната топла за по-дълго от 20 минути, натиснете бутона за вкл./

изкл. в рамките на 1 минута, след като завърши първият цикъл за поддържане на 

топлината, за да започнете нов цикъл на поддържане на топлината (фиг. 14).

 - Ако искате да изключите режима на поддържане на топлината, натиснете бутона за вкл./

изкл.

 - Ако искате да започнете цикъл на поддържане на топлината, когато уредът е изключен 

или се е изключил автоматично, първо натиснете бутона за вкл./изкл., а след това бутона 

за поддържане на топлината (фиг. 16).
индикатор за зареждане

Когато нивото на водата в резервоара за вода спадне под нивото MIN, индикаторът за 

зареждане започва да мига и чувате звуков сигнал, който показва, че трябва да заредите 

резервоара за вода.

Почистване и поддръжка

Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи 

препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

 1 

 Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.

 2 

 Почистете външността на основата с влажна кърпа. 

Не потапяйте основата във вода, нито я изплаквайте с течаща вода.
Не мийте основата в съдомиялна машина.

 3 

 Почиствайте резервоара за вода с кърпа, натопена в топла вода с малко миялен 

препарат. Повдигнете ситото от резервоара за вода, за да го изчистите. След това 

избършете резервоара за вода с чиста, влажна кърпа.

Български

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline