Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

režim udržování teploty

Parní ohřívač se po uplynutí každého napařovacího programu automaticky přepne do režimu 

udržování teploty. Teplota pokrmu se udržujte dalších 20 minut. Rozsvítí se světelný kroužek kolem 

tlačítka udržování teploty a světelný kroužek kolem tlačítka menu zhasne.

 - Jestliže chcete udržovat teplotu pokrmu déle než 20 minut, stiskněte do 1 minuty po dokončení 

prvního cyklu udržování teploty znovu tlačítko zapnutí/zastavení. Spustí se nový cyklus udržování 

teploty (Obr. 14).

 - Pokud chcete zrušit aktivní režim udržování teploty stiskněte tlačítko zapnutí/zastavení.

 - Pokud chcete spustit cyklus udržování teploty, je-li přístroj vypnutý, nebo po automatickém 

vypnutí přístroje, stiskněte nejprve tlačítko zapnutí/zastavení a potom stiskněte tlačítko udržování 

teploty (Obr. 16).
kontrolka doplnění vody

Jakmile hladina vody v zásobníku na vodu klesne pod značku MIN, začne kontrolka doplnění vody 

blikat a uslyšíte pípnutí signalizující, že je nutné doplnit vodu do zásobníku.

Čištění a údržba

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí 

prostředky, jako je například benzín nebo aceton.

 1 

 Odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

 2 

 Vnější povrch základny vyčistěte navlhčeným hadříkem. 

Základnu nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
Základnu nemyjte v myčce.

 3 

 Vyčistěte zásobník na vodu hadříkem namočeným v horké vodě s přídavkem mycího 

prostředku. Nadzdvihněte a vyčistěte síto v zásobníku na vodu. Potom otřete zásobník čistým 

navlhčeným hadříkem.

V případě, že se sítko v zásobníku na vodu uvolní, uchovejte jej mimo dosah dětí, jinak hrozí 

nebezpečí spolknutí.

 4 

 Vyjměte dno napařovací mísy 2 nebo 3. Napařovací mísy 1, 2 a 3, napařovací mísu XL a víko 

omyjte v ruce nebo v myčce. Použijte krátký cyklus s nízkou teplotou. 

Opakovaným mytím v myčce mohou napařovací mísy 1, 2 a 3, napařovací mísa XL a víko mírně 

zmatnět.

odstranění vodního kamene

Přístroj je nutné zbavit vodního kamene po 15 hodinách používání. Kontrolka odstranění vodního 

kamene 1 hodinu bliká a signalizuje, že je nutné parní ohřívač zbavit vodního kamene. Pravidelné 

odstraňování vodního kamene je důležité pro optimální provoz a prodloužení životnosti přístroje.
Poznámka: Kontrolka odstranění vodního kamene bliká 1 hodinu, i když je vodní kámen odstraněn. Pokud 

odstranění vodního kamene během této doby neprovedete, kontrolka automaticky zhasne. Znovu se 

rozsvítí po dalších 15 hodinách používání.

 1 

 Naplňte zásobník vody až na maximální hladinu bílým octem (8% kyselina octová). 

Pro odstraňování vodního kamene nepoužívejte jiný prostředek.

 2 

 Tácek na odkapávání a napařovací mísu 1 umístěte na základnu (Obr. 7).

 3 

 Položte víko na napařovací mísu 1 (Obr. 10).

 4 

 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

Čeština

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline