Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ескертпе. Қақтан тазалағаннан болса да, құрылғы қолданыста болған кезде, қақтан тазалау 

жарығы 1 сағат жыпылықтап тұрады. Егер құрылғыны осы 1 сағат ішінде қақтан тазаламаса, 

қақтан тазалау жарығы автоматты түрде сөнеді. Құрылғыны 15 сағат пайдаланған соң, ол 

қайта жанады.

 1 

 Су ыдысын ақ сірке суымен (8% сірке қышқылы) ең жоғарғы деңгейге дейін 

толтырыңыз. 

Басқа қақтан тазалау сұйықтықтарын қолдануға болмайды.

 2 

 Тамшы науасы мен 1-табақты негізгі бөлікке дұрыстап орнатыңыз (Cурет 7).

 3 

 1-табақты қақпақпен жабыңыз (Cурет 10).

 4 

 Штепсельдік ұшты қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

 5 

 Мәзір түймесін және «+» немесе «-» түймесін басып, құралды 25 минутқа қосып 

қойыңыз.

Сірке суы негізгі бөліктің шетінен тасып қайнап кетсе, құралды розеткадан ажыратып, сірке 

суын азайтыңыз.

 6 

 25 минуттан соң, құралды розеткадан ажыратып, сірке суын әбден суытып алыңыз. Одан 

кейін, су ыдысын босатыңыз.

 7 

 Су ыдысын суық сумен бірнеше рет шайып жіберіңіз. 

Ескертпе. Егер су ыдысында әлі де қақ бар болса, осы процедураны тағы қайталаңыз.

сақтау

 1 

 Құралды сақтап қояр алдында, оның барлық бөліктерінің таза екенін тексеріңіз. 

(«Тазалау» тармағын қараңыз).

 2 

 3-бумен пісіру табағын тамшы науасына қойыңыз.

 3 

 Алынбалы түптердің 2 және 3-бумен пісіру ыдыстарына салынғанын тексеріңіз.

 4 

 2-бумен пісіру табағын 3-бумен пісіру табағының ішіне салыңыз. 1-бумен пісіру табағын 

2-бумен пісіру табағына салыңыз.  (Cурет 17)

 5 

 XL табағын бумен пісірудің басқа табақтарының үстіне қойыңыз.

 6 

 XL табағын қақпақпен жабыңыз.

 7 

 Қуат сымын жинап қою үшін, негізгі бөліктегі сымды жинап қоятын орнына 

кіргізіңіз (Cурет 18).

кепілдік және қызмет көрсету

Қызмет көрсету жұмыстары, ақпарат қажет болса немесе шешілмеген мәселе болса, Philips 

компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды 

қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға 

болады). Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips 

дилеріне хабарласыңыз.

Қоршаған орта

 - Жұмыс мерзімі аяқталғанда, құрылғыны тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Қайта 

өңдейтін арнайы жинау орнына тапсырыңыз. Бұл әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін 

тигізеді (Cурет 19).

ҚазаҚша

60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline