Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

64

Įvadas

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo 

gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašymas (Pav. 1)

a  Dangtis

B  XL garinimo dubuo

C  Išimamas dugnas

D  3 garinimo dubuo

E  Išimamas dugnas

F  2 garinimo dubuo

g  1 garinimo dubuo

H  Nuvarvėjimo padėklas

i  Skonio stipriklis

J  Vandens įleidimo anga

k  Pagrindas su vandens bakeliu

l  Valdymo pultas

1  Papildymo lemputė

2  Laikmačio mygtukai

3  Nuosėdų šalinimo lemputė

4  Įjungimo / išjungimo mygtukas su šviesos žiedu

5  Meniu mygtukai su šviesos žiedais

6  Karščio palaikymo režimo mygtukas su šviesos žiedu

svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali 

prireikti ateityje.

Pavojus

 - Niekada nemerkite pagrindo į vandenį ir neskalaukite jo po tekančiu vandeniu. 

Įspėjimas

 - Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros 

tinklo įtampą.

 - Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą. Visada patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į sieninį 

el. lizdą.

 - Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.

 - Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ 

įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.

 - Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar 

psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos 

prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.

 - Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 - Maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jo kabėti nusvirusio nuo stalo 

ar pagrindo, ant kurio prietaisas padėtas, krašto. 

 - Niekada negarinkite šaldytos mėsos, paukštienos ar jūros gėrybių. Prieš garindami šiuos 

produktus visiškai atitirpinkite juos.

 - Nenaudokite garintuvo be nuvarvėjimo padėklo, kitaip iš prietaiso ištekės karštas vanduo.

 - 1, 2, 3 ir XL garinimo dubenis naudokite tik su originaliu pagrindu.

 - Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių. 

Lietuviškai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline