Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

80

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z 

oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/

welcome.

opis ogólny (rys. 1)

a  Pokrywka

B  Pojemnik do gotowania na parze XL

C  Zdejmowane dno

D  Pojemnik do gotowania na parze 3

E  Zdejmowane dno

F  Pojemnik do gotowania na parze 2

g  Pojemnik do gotowania na parze 1

H  Tacka ociekowa

i  Pojemnik na przyprawy

J  Otwór wlewowy wody

k  Podstawa ze zbiornikiem wody

l  Panel sterowania

1  Wskaźnik ponownego napełniania (REFILL)

2  Przyciski minutnika

3  Wskaźnik usuwania kamienia (CALC)

4  Włącznik (ON/STOP) z podświetleniem

5  Przyciski menu z podświetleniem

6  Przycisk utrzymywania ciepła (KEEP WARM) z podświetleniem

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. 

Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

niebezpieczeństwo

 - Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą. 

ostrzeżenie

 - Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z 

napięciem w sieci elektrycznej.

 - Urządzenie podłączaj tylko do uziemionego gniazdka elektrycznego. Zawsze sprawdzaj, czy 

wtyczka pewnie tkwi w gniazdku.

 - Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.

 - Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić 

autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej 

osobie.

 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub 

doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną 

poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

 - Ułóż przewód sieciowy w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby przewód sieciowy 

zwisał z krawędzi stołu czy blatu, na którym ustawione jest urządzenie. 

 - Nigdy nie próbuj gotować na parze zamrożonego mięsa, drobiu czy owoców morza. Produkty 

te zawsze należy całkowicie rozmrozić przed gotowaniem.

 - Nie używaj parowaru bez tacki ociekowej, gdyż pryska z niego wrzątek.

PoLski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline