Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Aby gotować na parze duże porcje jedzenia (np. kolby kukurydzy lub słodkie ziemniaki) można 

wyjąć dna z pojemników nr 2 i 3 w celu powiększenia powierzchni do gotowania (rys. 9).

 9 

 Nałóż pokrywkę na górny pojemnik do gotowania na parze (rys. 10).

Uwaga: Żywność nie ugotuje się prawidłowo, jeśli nie założysz prawidłowo pokrywki na pojemnik.

Pojemnik do gotowania na parze XL

Pojemnik XL służy do gotowania na parze zup, gulaszu, owsianki i ryżu oraz innych produktów, 

których nie można przygotować w pozostałych pojemnikach.

 1 

 Pojemnika XL można używać w następujących kombinacjach: 

 - Pojemniki nr 1 i 2 lub pojemniki nr 2 i 3 (rys. 11).

 - Pojemniki nr 1, 2 i 3.  (rys. 12)

Uwaga: Pojemnika do gotowania na parze XL nie można ustawić na pojemniku nr 1 z uwagi na 

niewystarczającą ilość miejsca.

 2 

 Przed ustawieniem pojemnika XL na pojemniku nr 2 lub 3 należy wyjąć dna z pojemników nr 

2 lub 3. 

Wskazówka: Podczas korzystania z pojemnika XL można skrócić czas gotowania, przykrywając 

pojemnik XL folią aluminiową.  (rys. 13)

Zasady używania

 1 

 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

 

, Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.

 

, Włączy się podświetlenie wokół włącznika (rys. 14).

 2 

 Naciśnij przycisk menu, odpowiedni dla rodzaju żywności, którą chcesz przygotować (rys. 15).

Czasy gotowania na parze przypisane do poszczególnych przycisków menu zostały podane w 

rozdziale pt. „Tabela żywności i wskazówki dotyczące gotowania na parze”.
Uwaga: Aby ustawić czas gotowania na parze inny niż przypisany do poszczególnych przycisków menu, 

naciśnij przycisk menu, do którego przypisano czas najbliższy temu, który chcesz uzyskać, a następnie 

za pomocą przycisków minutnika + i - zwiększaj lub zmniejszaj docelową wartość czasu.

 

, Podświetlenie wokół przycisku włącza się, a na wyświetlaczu pojawia się domyślny czas 

gotowania na parze.

 

, Gotowanie na parze rozpocznie się, a minutnik zacznie odliczać ustawiony czas.

 

, Po upływie czasu gotowania na parze urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i przechodzi w 

tryb utrzymywania ciepła.

 3 

 Aby gotować potrawy wymagające różnego czasu przygotowania, nastaw minutnik na 

najdłuższy czas i włóż produkty wymagające najdłuższego gotowania do pojemnika nr 1. 

Następnie gotuj, aż pozostały czas na minutniku zrówna się z czasem gotowania potrawy 

wymagającej najkrótszego przygotowania. Potem załóż rękawice, ostrożnie zdejmij pokrywkę 

i postaw pojemnik nr 2 zawierający składniki o krótszym czasie przygotowania na pojemniku 

nr 1. Nałóż pokrywkę na pojemnik nr 2 i kontynuuj proces, aż upłynie ustawiony czas 

gotowania.

Uwaga: Przygotowanie żywności w górnym pojemniku zwykle zajmuje trochę więcej czasu niż w 

pojemnikach umieszczonych niżej.

 4 

 W przypadku gotowania dużych ilości jedzenia po upływie połowy czasu gotowania należy 

zamieszać zawartość pojemników. W tym załóż rękawice kuchenne i posłuż się sztućcami na 

długich trzonkach.

 5 

 Ostrożnie zdejmij pokrywkę.

PoLski

83

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline