Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Nu apropiaţi cablul electric de suprafeţe fierbinţi. 

Precauţie

 - Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători sau care nu au 

fost recomandate special de Philips. Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau componente, garanţia 

dvs. devine nulă.

 - Nu expuneţi baza aparatului la temperaturi ridicate, gaz fierbinte, abur sau căldură umedă de la 

alte surse în afară de aparatul de gătit cu aburi. Nu puneţi aparatul de preparat alimente la abur 

pe sau lângă o sobă sau maşină de gătit încă fierbinte.

 - Aveţi grijă de fiecare dată ca aparatul să fie oprit înainte să-l scoateţi din priză.

 - Întotdeauna, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.

 - Aparatul este conceput doar pentru utilizare casnică. Dacă este utilizat în mod necorespunzător, 

în regim profesional sau semi-profesional, sau fără respectarea instrucţiunilor din manualul de 

utilizare, garanţia poate fi anulată, iar Philips îşi va declina orice responsabilitate pentru daunele 

provocate.

 - Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, orizontală şi netedă şi asiguraţi-vă că dispune de un spaţiu 

liber de cel puţin 10 cm de jur împrejur pentru a preveni supraîncălzirea.

 - Montaţi întotdeauna bazele detaşabile într-o singură direcţie. Asiguraţi-vă că bazele sunt 

poziţionate corect. Când tava detaşabilă este poziţionată corect veţi auzi un clic.

 - Aveţi grijă la aburul fierbinte care iese din aparat în timpul pregătirii mâncării la abur sau atunci 

când îndepărtaţi capacul. Atunci când verificaţi alimentele, folosiţi întotdeauna ustensile de 

bucătărie cu mâner lung.

 - Îndepărtaţi întotdeauna capacul cu grijă şi la distanţă de dvs. Lăsaţi condensul să se scurgă de pe 

capac în aparat pentru a evita opărirea.

 - Ţineţi întotdeauna castroanele de preparare la abur de mâner când alimentele sunt fierbinţi. 

 - Nu mişcaţi aparatul în timpul funcţionării.

 - Nu vă aplecaţi peste aparat în timpul funcţionării.

 - Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi atunci când manevraţi 

părţile fierbinţi ale aparatului.

 - Nu puneţi aparatul lângă sau dedesubtul unor obiecte care s-ar deteriora la contactul cu aburul, 

cum ar fi pereţii sau dulapurile.

 - Nu utilizaţi aparatul în prezenţa vaporilor explozibili şi/sau inflamabili.

 - Nu conectaţi niciodată aparatul la un ceas electronic pentru a evita situaţiile periculoase.

 - Există o mică strecurătoare în interiorul rezervorului de apă. Dacă strecurătoarea se desprinde, 

nu o ţineţi la îndemâna copiilor pentru a evita înghiţirea acesteia.
Închidere automată

Aparatul este prevăzut cu o funcţie de oprire automată. Aparatul se opreşte automat dacă nu 

apăsaţi un buton pentru meniu în cel mult 1 minut de la apăsarea butonului pornit/oprit. De 

asemenea, aparatul se opreşte automat la scurgerea timpului setat pentru prepararea la abur 

(inclusiv a timpului de păstrare la cald).

Protecţie împotriva încălzirii în gol

Acest aparat de preparat mâncare la abur este protejat împotriva încălzirii în gol. Sistemul de 

protecţie împotriva încălzirii în gol opreşte automat aparatul dacă acesta este pornit atunci când nu 

există apă în rezervor sau când apa se evaporă complet în timpul utilizării. Lăsaţi aparatul să se 

răcească timp de 10 minute înainte de o nouă utilizare.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă 

este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur 

conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.

roMână

90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline