Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 1 

 Басқару тұтқасын балықты пісіруге арналған режимге қойып (1), 

GENTLE STEAM түймесін (2) басыңыз.

 

, Алдын ала орнатылған бумен пісіру уақыты дисплейде 

көрсетіледі. Бұл уақыт қалыпты бумен пісіру уақытынан ұзағырақ 

болады. 

 2 

 Бумен пісіру процесін бастау үшін, START/STOP («ҚОСУ/

ӨШІРУ») түймесін басыңыз. 

 - Gentle Steam режимінде пісіру кезінде, GENTLE STEAM түймесін 

басып, қалыпты пісіру режиміне өтуге болады.

 - Балыққа арналған режимде пісіру барысында, Gentle Steam 

режиміне өту керек болса, GENTLE STEAM түймесін басыңыз.

 - Алғашқы 5 минутта, Turbo («Турбо») режимінің жарығы жанып 

тұрады. Бұл бумен пісіргіштің Turbo («Турбо») режимінің қосымша 

қуатын тез қыздырып алу үшін пайдаланып жатқанын білдіреді. 

Осы алғашқы 5 минут ішінде Turbo («Турбо») режимін өшіруге 

болмайды.

 - Құрал суық бола тұрып, Gentle Steam режимінде пісіруді бастаған 

кезде, онда пісіруді қақпағы жабылған бос ыдыспен бастаңыз. Turbo 

(«Турбо») жарығы сөнген кезде, қақпақты ашып, балықты салыңыз.

Кеңес: Тамақты Gentle Steam режимінде бумен пісірудің кішкентай 

ыдысында (2) пісірген кезде, бумен пісірудің басқа ыдысының біреуін 

немесе екеуін де кішкентай ыдыстың үстіне қоюға болады. Кейбір 

керемет Gentle Steam режиміндегі тағамдарды рецепттер 

кітапшасынан немесе www.philips.com/kitchen торабынан көруге болады.
turbo («Турбо») режимі
Turbo («Турбо») режимі алғашқы 5 минут бойы бумен пісіргішті 

тез қыздыру үшін қосылып тұрады. Тамақ пісірудің ең қолайлы 

температурасына жылдам жетеді, сондықтан дәрумендер мен 

минералдар құрамы сақталады. 

Бұған қоса, Turbo («Турбо») режимін келесі жағдайларда пайдалануға 

болады:

 - тамақты тексеру немесе араластыру үшін қақпақты ашқаннан кейін

 - бір немесе бірнеше ыдысқа тамақ қосқан кезде 

 - су ыдысын қайта толтырған кезде

Turbo («Турбо») режимін қосу үшін, TURBO («ТУРБО») түймесін 

басыңыз. Turbo («Турбо») режимі 1 минут бойы қосылып тұрып, 

автоматты түрде өшеді. Turbo («Турбо») жарығы сөнеді, ал бумен 

пісіргіш пісіруді қалыпты режимде жалғастырады. Қосылып тұрған Turbo 

(«Турбо») режимін өшіру үшін, TURBO («ТУРБО») түймесін қайтадан 

басыңыз. 
Ескертпе: Алдыңғы бумен пісіру процесі аяқталған кейін, 5 минуттың 

ішінде Gentle Steam режимі қосылса, су әлі жылы болғандықтан, Turbo 

(«Турбо») режимі қосылмайды және Turbo («Турбо») жарығы жанбайды.

1

2

ҚазаҚша

101

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline