Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

garantija un apkope

Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips 

tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas 

centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). 

Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips 

preču izplatītāja.

vide

 - Pēc ierīces darbmūža beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves 

atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā 

veidā jūs palīdzēsit saudzēt vidi.

kļūmju novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, 

izmantojot ierīci. Ja nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk redzamo 

informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. 

Problēma

Iespējamais iemesls

Risinājums

Tvaicēšanas ierīce 

nedarbojas.

Tvaicēšanas ierīce nav 

pieslēgta elektrotīklam.

Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Ūdens tvertnē nav ūdens.

Piepildiet ūdens tvertni.

Vēl neesat nospiedis pogu 

START/STOP.

Nospiediet pogu START/STOP.

Visi produkti nav 

pagatavoti.

Daži tvaicēšanas ierīcē ielikto 

produktu gabali ir lielāki un/vai 

jātvaicē ilgāk.

Iestatiet ilgāku tvaicēšanas laiku, nospiežot + pogu.

Lielākus produktu gabalus un produktus, kas 

jātvaicē ilgāk, lieciet mazajā tvaicējamā traukā (2) 

un sāciet tvaicēšanu neilgi pirms pārējo trauku 

novietošanas.

Tvaicējamā traukā ievietots 

pārāk daudz pārtikas.

Nelieciet tvaicējamos traukos pārāk daudz 

pārtikas. Sagrieziet produktus mazos gabaliņos un 

mazākos gabaliņus lieciet virspusē.
Izvietojiet produktus atstatus citu no cita, lai 

nodrošinātu maksimālu tvaika plūsmu.

Ierīce pareizi 

neuzsilst.

Ierīce nav regulāri atkaļķota.

Atkaļķojiet ierīci. Skatiet nodaļu „Tīrīšana un 

kopšana”.

latviEšu

119

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline