Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

127

 - Kiaušinius dėkite į kiaušinių laikiklius, skirtus patogiai virti kiaušinius.

 - Norėdami garinti stambius maisto produktus (pvz., viščiukus, kukurūzų 

burbuoles), galite išimti garinimo dubens dugnus iš vidutinio dydžio 

dubens (3) bei didelio garinimo dubens (4) – taip atsiras vienas didelis 

dubuo.

 7 

 Uždėkite vieną ar daugiau garinimo dubenių ant nuvarvėjimo padėklo 

(1). Padėkite dubenis tinkamai ir įsitikinkite, kad jie nenuvirs.

 - Jums nereikia naudoti visų 3 garinimo dubenų.

 - visada pradėkite su mažu garinimo dubeniu (2).

 - Nuvarvėjimo padėklas, garinimo dubenys ir žuvies / ryžių dubuo yra 

sunumeruoti nuo 1 iki 5. Garinimo dubenių bei žuvies ir ryžių dubens 

numerius nuo 2 iki 5 rasite ant jų rankenų. Nuvarvėjimo padėklo (1) 

numeris yra jo viršutinėje kraštinėje. Sudėkite juos tik tokia tvarka. 

Visada padėkite nuvarvėjimo padėklą (1) po mažu garinimo dubeniu 

(2). Naudokite tik tokius garinimo dubenis, kuriuose yra maisto.

 - Žuvies / ryžių dubuo (5) skirtas garinti marinuotą žuvį, ryžius ar kitą 

skystą maistą. Jei norite naudoti žuvies / ryžių dubenį, įdėkite jį į didelį 

garinimo dubenį (4).

 - Kai išimamą dugną išimate iš didelio garinimo dubens (4), kad atsirastų 

vietos dar didesniam dubeniui ir vidutinio dydžio garinimo dubeniui 

(3) po juo, vis dar galite įdėti žuvies / ryžių dubenį (5) ir paruošti žuvį, 

ryžius ar sriubą.

 - Kai išimamas dugnas išimamas iš vidutinio dydžio garinimo dubens 

(3), kad po juo atsirastų daugiau vietos dideliam dubeniui ir mažam 

garinimo dubeniui (2), vis dar galite uždėti didelį garinimo dubenį (4) 

ant viršaus.

 8 

 Uždėkite dangtį ant viršutinio garinimo dubens.

Pastaba: Jei dangtis nėra tinkamai uždėtas ant garinimo dubens arba visai 

neuždėtas, maistas nebus tinkamai garinamas.

Prietaiso naudojimas

 1 

 Įkiškite į maitinimo lizdą kištuką.

 

, Užsidega ekranas ir aplink valdymo rankenėlę esantis šviesos žiedas.

1

2

3

4

5

liEtuviškai

127

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline