Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

146

trybu utrzymywanie ciepła KEEP WARM. Tryb utrzymywania ciepła działa 

przez 30 minut. 

 - Aby wydłużyć ten czas, użyj przycisków „+” i „-” minutnika w celu 

ustawienia żądanej wartości.

 - Naciśnięcie przycisku KEEP WARM (utrzymywanie ciepła) w czasie 

trwania cyklu utrzymywania ciepła powoduje ponowne ustawienie 

minutnika na wartość 30 minut. 

 - Aby zakończyć działanie trybu utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk 

START/STOP.

 - Aby włączyć tryb utrzymywania ciepła, gdy urządzenie jest wyłączone 

lub wyłączyło się automatycznie, najpierw naciśnij przycisk KEEP WARM 

(1), a następnie przycisk START/STOP (2).

Uwaga: Podczas działania trybu utrzymywania ciepła jedzenie w parowarze 

jest wciąż gorące, dlatego otwierając pokrywkę, uważaj na wydobywającą się 

gorącą parę.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków 

ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.

 1 

 Wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego i 

poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

 2 

 Obudowę podstawy urządzenia czyść wilgotną szmatką. 

Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod 

bieżącą wodą.
Nie myj podstawy urządzenia w zmywarce.

 3 

 Wyczyść wnętrze zbiornika wody szmatką nasączoną ciepłą wodą 

z niewielką ilością płynu do zmywania naczyń. Następnie przetrzyj 

zbiornik czystą, wilgotną szmatką.

 4 

 Umyj pokrywkę w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia 

naczyń.

Nie myj pokrywki w zmywarce.

 5 

 Wyjmij dna z pojemników do gotowania na parze. Pojemniki do 

gotowania, wyjmowane dna, pojemnik na przyprawy, tackę ociekową 

oraz pojemnik na rybę/ryż umyj ręcznie lub w zmywarce, nastawiając 

krótki cykl zmywania i niską temperaturę. 

Częste mycie pojemników do gotowania na parze w zmywarce może 

spowodować nieznaczne zmatowienie tych elementów.
usuwanie kamienia
Jeśli w zbiorniku wody pojawi się kamienny nalot, należy go usunąć. 

Regularne usuwanie kamienia z parowaru jest istotne dla zapewnienia 

optymalnego działania urządzenia.

1

2

Polski

146

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline