Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

211

 - Če je posoda za kuhanje v pari zelo polna, hrano na polovici kuhe 

premešajte.

 - Manjše količine hrane so pripravljene v krajšem času od večjih.

 - Če uporabite samo eno posodo za kuhanje v pari, je čas kuhanja krajši, 

kot če uporabite 2 ali 3 posode.

 - Če uporabite več kot eno posodo, naj se hrana kuha 5-10 minut dlje. 

 - Hrana je v majhni posodi za kuhanje v pari (2) pripravljena hitreje kot v 

zgornjih posodah za kuhanje v pari.

 - Preden hrano ponudite, se prepričajte, da je dovolj kuhana.

 - Med kuhanjem v pari lahko dodajate hrano ali sklede s hrano. Če je 

kakšna sestavina kuhana v krajšem času, jo dodajte pozneje.

 - Če dvignete pokrov, para začne uhajati. Pritisnite gumb TURBO, da 

ponovno segrejete soparnik in preprečite daljši čas kuhanja v pari.

 - Hrana se duši še nekaj časa, ko soparnik preklopi na način ohranjanja 

toplote. Če je hrana že dovolj kuhana, jo vzemite iz soparnika, ko je 

kuhanje v pari končano in aparat preklopi na način ohranjanja toplote.

 - Če hrana še ni povsem kuhana, nastavite daljši čas kuhanja v pari. 

Mogoče boste morali v zbiralnik za vodo doliti vodo.

 - S soparnikom lahko pogrejete vnaprej pripravljeno juho. Juho dodajte 

v posodo za ribe/riž (5) in kuhajte v pari v prednastavljenem načinu za 

ribe. 250 ml juhe segrejete v približno 10 minutah.

slovEnšČina

211

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline