Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

216

 - Za praktično kuvanje jaja, stavite ih na držače za jaja.

 - Da biste kuvali hranu većih dimenzija (npr. celo pile, kukuruz), možete 

ukloniti odvojivo dno sa srednje posude za kuvanje (3) i velike posude 

za kuvanje (4) kako biste formirali veću posudu.

 7 

 Jednu ili više posuda za kuvanje stavite na posudu za sakupljanje vode 

(1). Ispravno postavite posude i proverite da li su stabilne.

 - Ne morate da koristite sve 3 posude za kuvanje na pari.

 - Uvek započnite sa malom posudom za kuvanje na pari (2).

 - Posuda za sakupljanje vode, posude za kuvanje na pari i posuda za ribu/

pirinač obeležene su brojevima 1 do 5. Brojevi posuda za kuvanje na 

pari i posude za ribu/pirinač (2 do 5) nalaze se na njihovim drškama. 

Broj posude za sakupljanje vode (1) nalazi se na njenoj gornjoj ivici. 

Ređajte ih isključivo ovim redosledom. Posudu za sakupljanje vode (1) 

uvek koristite ispod male posude za kuvanje na pari (2). Koristite samo 

posude koje su napunjene hranom.

 - Posuda za ribu/pirinač (5) namenjena je za kuvanje marinirane ribe, 

pirinča ili druge tečne hrane. Ako želite da koristite posudu za ribu/

pirinač, stavite je u veliku posudu za kuvanje (4).

 - Kada se sa velike posude za kuvanje (4) ukloni odvojivo dno kako bi se 

sa srednjom posudom (3) ispod nje formirala veća posuda, posudu za 

ribu/pirinač (5) možete postaviti odozgo da biste pripremili ribu, pirinač 

ili supu.

 - Kada se sa srednje posude za kuvanje (3) ukloni odvojivo dno kako 

bi se sa malom posudom (2) ispod nje formirala veća posuda, veliku 

posudu (4) još uvek možete postaviti odozgo.

 8 

 Poklopite posudu na vrhu.

Napomena: Ako se poklopac ne zatvori dobro ili se ne stavi na posudu za 

kuvanje, hrana se neće dobro skuvati.

upotreba aparata

 1 

 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

 

, Displej i osvetljeni prsten oko regulatora svetle.

1

2

3

4

5

srPski

216

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline