Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Оставете кондензираната вода да се оттече от капака в купата за 

задушаване.

 - Използвайте кухненски прибор с дълга дръжка, за да извадите 

продуктите от купите за задушаване.

 - След като свалите купа за задушаване, оставете кондензираната 

вода да се оттече от купата в купата за задушаване под нея или в 

тавичката за отцеждане.

 5 

 Извадете щепсела от контакта и оставете уреда за задушаване 

на пара да изстине напълно, преди да извадите тавичката за 

отцеждане (1).

Внимавайте, когато изваждате тавичката за отцеждане (1), защото 

водата в резервоара и в тавичката може още да е гореща, дори ако 

другите части на уреда вече са се охладили.
Внимавайте при боравене с тавичката за отцеждане (1), тъй като 

външната й част може да е хлъзгава.

 6 

 След всяка употреба изпразвайте водния резервоар през улея 

отстрани на основата.

Забележка: Ако искате да задушавате на пара повече храна, 

използвайте прясна вода.
задушаване на пара на различни продукти едновременно

Ако желаете да задушите хранителни продукти, изискващи различно 

време за задушаване, следвайте тези указания: 

 1 

 Нагласете таймера на най-дългото време за задушаване.

 2 

 Сложете продуктите с най-дълго време за задушаване в малката 

купа за задушаване (2), а тези с по-кратко време - в средната 

купа за задушаване (3).

 3 

 Поставете тавичката за отцеждане (1) и малката купа за 

задушаване (2) върху основата и затворете купата с капака.

 4 

 Натиснете бутона START/STOP, за да започне задушаването, 

докато оставащото време за задушаване, показано на дисплея, 

стане равно на най-краткото време за задушаване.

 5 

 Свалете внимателно капака с ръкавици за фурна и поставете 

средната купа за задушаване (3) върху малката купа за 

задушаване (2).

 6 

 Сложете капака на средната купа за задушаване (3) и оставете 

задушаването да продължи до изтичане на зададеното време.

Същата процедура може да се приложи и ако имате три вида 

продукти с различно време за задушаване.
режим gentle steam
В режим Gentle Steam (леко задушаване) продуктите се задушават на 

слаба температура от около 80°C, което е идеалната температура за 

приготвяне на риба, тъй като запазва деликатната й структура и вкус. 

Препоръчваме ви да използвате само една купа за задушаване, 

поставена директно върху основата, когато желаете да използвате 

режима Gentle Steam, тъй като това гарантира постигане на 

оптимален резултат в този режим.

Български

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline