Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Забележка: Ако използвате режима Gentle Steam в рамките на 5 

минути след края на предишно задушаване, турбо режимът не се 

включва и индикаторът му не светва, тъй като водата е все още 

топла.
режим за поддържане на топлината
След изтичане на времето за задушаване, което се указва с три 

звукови сигнала, уредът преминава автоматично в режим за 

поддържане на топлината. Индикаторът за поддържане на топлината 

KEEP WARM светва, за да покаже, че уредът е в този режим. 

Режимът за поддържане на топлината запазва продуктите топли в 

продължение на 30 минути. 

 - Ако искате да запазите продуктите топли за повече от 30 минути, 

натиснете бутоните + и - на таймера, за да зададете друго време.

 - Ако натиснете бутона KEEP WARM, докато уредът е в режим 

за поддържане на топлината, таймерът се връща отново на 30 

минути. 

 - Ако искате да изключите режима за поддържане на топлината, 

натиснете бутона START/STOP.

 - Ако искате да включите режима за поддържане на топлината, 

когато уредът е изключен или след като се е изключил 

автоматично, натиснете първо бутона KEEP WARM (1) и след това 

бутона START/STOP (2).

Забележка: Имайте предвид, че в режима за поддържане на 

топлината продуктите са все още горещи и при отваряне на капака 

може да излезе пара.

Почистване и поддръжка

Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, 

абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като 

бензин или ацетон.

 1 

 Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.

 2 

 Почистете външността на основата с влажна кърпа. 

Не потапяйте основата във вода, нито я изплаквайте с течаща вода.
Не мийте основата в съдомиялна машина.

 3 

 Почиствайте водния резервоар с кърпа, натопена в топла вода с 

малко миялен препарат. След това забършете резервоара с чиста 

влажна кърпа.

 4 

 Измийте капака в топла вода с малко течен миещ препарат.

Не мийте капака в съдомиялна машина.

 5 

 Свалете подвижните дъна на купите за задушаване. Почистете 

купите за задушаване, подвижните дъна, усилвателя на вкуса+, 

тавичката за отцеждане и купата за риба и ориз на ръка или в 

съдомиялна машина, като я настроите на кратък цикъл и ниска 

температура. 

Многократното миене на купите за задушаване в съдомиялна машина 

може да доведе до леко потъмняване.

1

2

Български

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline