Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 5 

 Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky a před sejmutím tácku na 

odkapávání (1) nechejte parní ohřívač úplně vychladnout.

Tácek na odkapávání (1) vyjímejte opatrně, protože voda v zásobníku 

vody a na tácku může být ještě horká, i když ostatní části přístroje již 

vychladly.
S táckem na odkapávání (1) manipulujte opatrně, vnější povrch může být 

kluzký.

 6 

 Po každém použití vyprázdněte zásobník na vodu hubičkou na boku 

základny.

Poznámka: Pro napařování dalších pokrmů použijte čerstvou vodu.
napařování více surovin

Chcete-li napařovat pokrmy, které vyžadují rozdílné doby napařování, řiďte 

se níže uvedenými radami: 

 1 

 Na časovači nastavte nejdelší dobu napařování.

 2 

 Pokrm s nejdelší dobou napařování uložte do malé napařovací mísy 

(2) a pokrm s kratší dobou napařování do střední napařovací mísy 

(3).

 3 

 Na základnu položte tácek na odkapávání (1) a malou napařovací 

mísu (2) a na horní část mísy položte víko.

 4 

 Stisknutím tlačítka START/STOP spusťte proces napařování, dokud 

zbývající čas zobrazený na displeji není stejný jako nejkratší potřebný 

čas napařování.

 5 

 Opatrně sejměte víko (použijte kuchyňské rukavice) a na horní část 

malé napařovací mísy (2) položte střední napařovací mísu (3).

 6 

 Na střední napařovací mísu (3) položte víko a nechejte proces 

napařování pokračovat až do uplynutí nastaveného času.

Tento postup můžete použít i pro tři typy pokrmů s rozdílnými časy 

napařování.
režim gentle steam
V režimu Gentle Steam je pokrm ohříván párou při teplotě přibližně 80 °C, 

což je ideální teplota pro přípravu ryb. Při této teplotě je zachována jemná 

struktura a chuť rybího masa. 

Pokud chcete pokrm připravovat v režimu Gentle Steam, doporučujeme 

vám použít pouze jednu napařovací mísu přímo na základně přístroje. Tak 

lze zaručit nejlepší výsledky v tomto režimu.
Poznámka: Režim Gentle Steam je funkční pouze pokud je ovládací knoflík 

nastaven na přednastavený režim pro ryby.
Poznámka: Použijete-li v režimu Gentle Steam mísu na ryby a rýži (5), bude 

čas napařování delší. Před podáváním zkontrolujte, zda je připravovaná ryba 

zcela hotová.

ČEština

42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline