Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Životní prostředí

 - Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, 

ale odevzdejte do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit 

životní prostředí.

odstraňování problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete 

u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle 

následujících informací, kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi. 

Problém

Možná příčina

Řešení

Parní ohřívač 

nefunguje.

Parní ohřívač není připojen do 

sítě,

Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

V zásobníku není dostatek vody.

Naplňte nádržku na vodu.

Nestiskli jste tlačítko START/

STOP.

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Nejsou hotové 

všechny pokrmy.

Některé kousky jídla v parním 

ohřívači jsou větší a vyžadují delší 

dobu napařování než ostatní 

kousky.

Pomocí tlačítka + nastavte delší dobu 

napařování.

Větší kousky pokrmů a pokrmy vyžadující 

delší dobu napařování pokládejte na malou 

napařovací mísu (2) a začněte je ohřívat 

určitou dobu před vložením ostatních mís.

V napařovacích mísách je příliš 

mnoho pokrmu.

Nepřeplňujte napařovací mísy. Nakrájejte jídlo 

na malé kousky a položte nejmenší kousky 

navrch.
Rozložte jednotlivé kousky pokrmu tak, aby 

prostor mezi nimi umožňoval co nejlepší 

napařování.

Přístroj se řádně 

nerozehřeje.

Neprovádíte pravidelné 

odstranění vodního kamene.

Odstraňte vodní kámen. Viz kapitola „Čištění 

a údržba“.

Funkce Gentle 

Steam nefunguje.

Ovládací knoflík není otočen do 

přednastaveného režimu pro ryby.

Otočte ovládací knoflík do přednastaveného 

režimu pro ryby, stiskněte tlačítko jemného 

napařování GENTLE STEAM a stiskněte 

tlačítko START/STOP.

ČEština

47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline