Инструкция для PHILIPS HI518

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

113

C

2

Задайте необходимата температура на гладене чрез

завъртане на температурния регулатор в съответното
положение.

Проверете в етикета на дрехата каква трябва да е температурата
на гладене:
-

1

Синтетични тъкани (например, акрилни, найлонови,
полиамидни, полиестерни)

-

1

Коприна

-

2

Вълна

-

3 Памук, лен

Ако не знаете от какъв плат е дрехата, определете правилната
температура за гладене като изгладите някаква част, която няма да
се вижда като носите или използвате дрехата.

Коприна, вълнени и синтетични материи: гладете от обратната
страна на плата, за да избегнете образуване на лъскави петна. За да
избегнете петната, избягвайте използването на функцията за
пръскане.

Започнете гладенето с дрехи, които изискват най-ниска
температура на гладене, например, такива от синтетични платове.

3

Включете щепсела в заземен контакт.

4

Започнете да гладите, когато кехлибареният температурен

индикатор първо изгасне, а след това светне отново.

По време на гладене кехлибарената индикаторна лампа от време
на време светва.

Използване на уреда

Парно гладене

Парното гладене е възможно само при по-високи температури на
гладене.

1

Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно вода.

C

2

Завъртете температурния регулатор в положение между 

2

и MAX.

БЪЛГАРСКИ

4239 000 44177  28-09-2004  11:53  Pagina 113

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 1 Azur Excel Plus HI545, HI535, HI529, HI528, HI525, HI518, HI515
  • Страница 2 из 131
    4239 000 44177 2 28-09-2004 11:52 Pagina 2
  • Страница 3 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 3 3 HI 525 HI 528 HI 529 HI 535 HI 545 MAX N O HI 515/518 HI 525/28/29/35 HI 545 C F H 0 1 4 3 E 4 5 6 D F H 0 1 4 3 E 4 5 6 L M C D F H 0 1 4 3 E 4 5 6 D G K
  • Страница 4 из 131
    4239 000 44177 4 28-09-2004 11:52 Pagina 4
  • Страница 5 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 5 ENGLISH 6 POLSKI 14 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 39 MAGYAR 47 SLOVENSKY 55 УКРАЇНСЬКА 63 HRVATSKI 71 EESTI 79 LATVISKI 87 LIETUVIŠKAI 95 HI545, HI535, HI529, HI528, HI525, HI518, HI515 SLOVENŠČINA 103 БЪЛГАРСКИ 111 SRPSKI 120
  • Страница 6 из 131
    4239 000 44177 6 28-09-2004 11:52 Pagina 6 ENGLISH General description A B C D E F G H I J K L M N O Spray nozzle Filling opening with cap Turbo-steam button 0 (types HI525/28/29/35/45) Shot-of-steam button 9 Steam control - 0 = no steam - 1 = minimum steam output - 6 = maximum steam output Spray
  • Страница 7 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 7 ENGLISH 7 Before first use 1 Remove any sticker or protective foil from the soleplate and clean it with a soft cloth. Always put the iron on a flat, stable surface to prevent the iron from toppling over (avoid putting it too close to the edges of the ironing
  • Страница 8 из 131
    4239 000 44177 8 28-09-2004 11:52 Pagina 8 ENGLISH C 2 Set the required ironing temperature by turning the temperature dial to the appropriate position. Check the care label for the required ironing temperature: - 1 Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester) - 1 Silk - 2 Wool - 3
  • Страница 9 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 9 ENGLISH Ironing without steam 1 Set the steam control to position 0 (= no steam). 2 Select the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature'). Features Spray function 8 You can use the spray function to
  • Страница 10 из 131
    4239 000 44177 10 28-09-2004 11:52 Pagina 10 ENGLISH C 1 Press the turbo-steam button and hold it down for max. 5 seconds. 2 Release the button and wait at least 1 minute before using the turbo-steam function again. Drip stop This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically
  • Страница 11 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 11 ENGLISH 11 Cleaning and maintenance After ironing 1 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down. 2 Wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent. To keep the
  • Страница 12 из 131
    4239 000 44177 12 28-09-2004 11:52 Pagina 12 ENGLISH After the self-clean process - Put the iron on its heel. - Put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dry. - Unplug the iron when the amber pilot light has gone out. - Move the iron gently over a piece of
  • Страница 13 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 13 ENGLISH 13 Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the problem, contact the Customer Care Centre in your country.
  • Страница 14 из 131
    4239 000 44177 14 28-09-2004 11:52 Pagina 14 POLSKI Opis urządzenia A Dysza zraszająca B Otwór do napełniania wody C Przycisk turbo 0 (dla modeli HI525/28/29/35/45) D Przycisk uderzenia pary 9 E Regulator pary - 0 = brak pary - 1 = minimalne wytwarzanie pary - 6 = maksymalne wytwarzanie pary F
  • Страница 15 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 15 POLSKI 15 Przed pierwszym użyciem 1 Usuń wszelkie naklejki lub folię ochronną ze stopy żelazka i wymyj ją miękką ściereczką. Ustawiaj zawsze żelazko na stabilnej, gładkiej i poziomej powierzchni, aby nie dopuścić do jego przewrócenia (żelazko nie powinno
  • Страница 16 из 131
    4239 000 44177 16 28-09-2004 11:52 Pagina 16 POLSKI C 2 Ustaw żądaną temperaturę prasowania, obracając pokrętłem regulatora temperatury do odpowiedniego położenia. Sprawdź zaznaczoną na wszywce odzieży wymaganą temperaturę prasowania. - 1 Tkaniny syntetyczne (np. z akrylu, wiskozy, poliamidu,
  • Страница 17 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 17 POLSKI B 17 Z chwilą osiągnięcia zadanej temperatury żelazko zacznie wytwarzać parę. Prasowanie bez pary 1 Ustaw regulator pary w położeniu 0 (= brak pary). 2 Wybierz zalecaną temperaturę prasowania (patrz: rozdział "Przygotowanie do użycia"; punkt:
  • Страница 18 из 131
    4239 000 44177 18 28-09-2004 11:52 Pagina 18 POLSKI Funkcji turbo używaj wyłącznie dla ustawień temperatury w zakresie od 3 do MAX. C 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk turbo nie dłużej niż przez 5 sekund. 2 Zwolnij przycisk i odczekaj co najmniej 1 minutę przed ponownym użyciem funkcji turbo.
  • Страница 19 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 19 POLSKI 19 Mycie i konserwacja Po zakończeniu prasowania 1 Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i odczekaj, aż żelazko ostygnie. 2 Zetrzyj ze stopy żelazka kamień i wszelkie widoczne osady, używając wilgotnej szmatki oraz (płynnego) środka czyszczącego
  • Страница 20 из 131
    4239 000 44177 20 28-09-2004 11:52 Pagina 20 POLSKI Jeśli w żelazku nadal znajdują się zanieczyszczenia, powtórz proces samoczyszczenia. Po zakończeniu procesu samooczyszczania - Postaw żelazko na tylnej ściance. - Wetknij wtyczkę do gniazdka ściennego i poczekaj, aż żelazko rozgrzeje się, co
  • Страница 21 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 21 POLSKI 21 Rozwiązywanie problemów W niniejszym rozdziale opisane są problemy, na które użytkownik żelazka może natrafić najczęściej. Przeczytaj, proszę, uważnie poszczególne punkty tego rozdziału. Jeśli nie potrafisz samodzielnie rozwiązać problemu,
  • Страница 22 из 131
    4239 000 44177 22 28-09-2004 11:52 Pagina 22 ROMÂNĂ Descriere generală A B C D E F G H I J K L M N O Pulverizator Orificiu de umplere cu capac Buton abur turbo 0 (modele HI525/28/29/35/45) Buton jet de abur 9 Comandă de abur - 0 = fără abur - 1 = debit de abur minim - 2 = debit de abur maxim Buton
  • Страница 23 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 23 ROMÂNĂ 23 Înainte de prima utilizare 1 Îndepărtaţi orice autocolant sau folie protectoare de pe talpă şi curăţaţi-o cu o cârpă moale. Puneţi întotdeauna fierul pe o suprafaţă plană, stabilă, pentru a nu cădea (nu-l puneţi prea aproape de marginea planşei de
  • Страница 24 из 131
    4239 000 44177 24 28-09-2004 11:52 Pagina 24 ROMÂNĂ C 2 Reglaţi termostatul pe temperatura de călcare necesară. Verificaţi eticheta pentru a selecta temperatura corectă: - 1 Materiale sintetice (de ex. fibre acrilice, nailon, poliamide, poliester) - 1 Mătase - 2 Lână - 3 Bumbac, pânză Dacă nu
  • Страница 25 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 25 ROMÂNĂ 25 Călcare fără abur 1 Poziţionaţi comanda de abur pe poziţia 0 ( = fără abur). 2 Selectaţi temperatura de călcare recomandată (a se vedea capitolul "Pregătire de utilizare", secţiunea "Reglarea temperaturii"). Caracteristici Funcţia spray 8 Puteţi
  • Страница 26 из 131
    4239 000 44177 26 28-09-2004 11:52 Pagina 26 ROMÂNĂ C 1 Apăsaţi butonul de abur turbo şi menţineţi-l apăsat maxim 5 secunde. 2 Decuplaţi butonul şi aşteptaţi 1 minut înainte de a folosi funcţia turbo din nou. Anti-picurare Acest fier de călcat este dotat cu o funcţie anti-picurare: fierul de călcat
  • Страница 27 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 27 ROMÂNĂ 27 Pentru protejarea tălpii, evitaţi contactul dur cu obiecte metalice. Nu folosiţi bureţi de sârmă, oţet sau produse chimice pentru curăţarea tălpii aparatului. 3 Curăţaţi partea superioară a fierului de călcat cu o cârpă umedă. 4 Clătiţi rezervorul
  • Страница 28 из 131
    4239 000 44177 28 28-09-2004 11:52 Pagina 28 ROMÂNĂ Depozitare 1 Scoateţi aparatul din priză şi reglaţi butonul de abur pe poziţia 0. C 2 Goliţi rezervorul de apă. C 3 Lăsaţi aparatul să se răcească. Înfăşuraţi cablul în jurul suportului special de depozitare şi fixaţi-l cu ajutorul clemei. C 4
  • Страница 29 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 29 ROMÂNĂ 29 Depanare Acest capitol include cele mai frecvente probleme ce pot apărea cu fierul dumneavoastră de călcat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiţi diferitele capitole. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema, vă rugăm să contactaţi Centrul
  • Страница 30 из 131
    4239 000 44177 30 28-09-2004 11:52 Pagina 30 РУССКИЙ Общее описание A Сопло разбрызгивателя B Отверстие с крышкой для залива жидкости C Кнопка интенсивного выхода пара 0 (модели HI525/28/29/35/45) D Кнопка выброса пара 9 E Парорегулятор - 0 = глажение без пара - 1 = минимальный выход пара - 6 =
  • Страница 31 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 31 РУССКИЙ 31 Перед началом эксплуатации. 1 Удалите все наклейки и защитные пленки с подошвы утюга и протрите ее мягкой тканью. Чтобы утюг не опрокидывался, всегда ставьте его на ровную, устойчивую поверхность (не ставьте утюг слишком близко к краю гладильной
  • Страница 32 из 131
    4239 000 44177 32 28-09-2004 11:52 Pagina 32 РУССКИЙ C 2 Задайте нужную температуру глажения, повернув диск установки температуры в соответствующее положение. Проверьте, соответствует ли заданное значение температуры глажения, значению, указанному на бирке изделия: - 1 Синтетические ткани
  • Страница 33 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 33 РУССКИЙ C 33 3 Выберите нужный уровень парообразования. Убедитесь, что уровень парообразования соответствует установленной температуре глажения: - Для умеренного отпаривания установите парорегулятор в положения 1-3 (при положениях терморегулятора от 2 до
  • Страница 34 из 131
    4239 000 44177 34 28-09-2004 11:52 Pagina 34 РУССКИЙ Вертикальный выброс пара C 1 Функция «Выброс пара» может использоваться, когда вы держите утюг вертикально. Это полезно при удалении складок с висящей одежды, штор и т.д. Запрещается направлять струю пара на людей. Интенсивный выброс пара 0 B
  • Страница 35 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 35 РУССКИЙ C HI 545 35 ◗ При срабатывании автоматического выключателя начинает мигать красный сигнальный индикатор, указывающий на отключение нагревательного элемента, и слышен звуковой сигнал. - Если утюг находится в горизонтальном положении, то это
  • Страница 36 из 131
    4239 000 44177 36 28-09-2004 11:52 Pagina 36 РУССКИЙ 3 Установите диск терморегулятора в положение МАХ. 4 Заполните водонаборный контейнер до отметки максимального уровня. Не добавляйте в воду уксус и другие средства для удалени накипи. 5 6 C Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
  • Страница 37 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 37 РУССКИЙ 37 C 3 Дождитесь пока утюг остынет. Намотайте сетевой шнур на приспособление для фиксации сетевого шнура и закрепите его специальным зажимом. C 4 Всегда храните утюг в вертикальном положении, установив его на задний торец корпуса в сухом и
  • Страница 38 из 131
    4239 000 44177 38 28-09-2004 11:52 Pagina 38 РУССКИЙ Неполадка Возможная(ые) причина(ы) Способ устранения Отсутствует выход пара. В резервуаре недостаточно воды. Заполните резервуар водой (см. раздел «Подготовка прибора к работе»). Парорегулятор установлен в положение 0. Установите регулятор подачи
  • Страница 39 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 39 ČESKY 39 Všeobecný popis A B C D E F G H I J K L M N O Tryska k postřiku Nalévací otvor s uzávěrem Tlačítko Turbo-steam 0 (typy HI525/28/29/35/45) Tlačítko impulsu páry 9 Regulátor páry - 0 - bez páry - 1 = minimální výstup páry - 6 = maximální výstup páry
  • Страница 40 из 131
    4239 000 44177 40 28-09-2004 11:52 Pagina 40 ČESKY Před prvním použitím 1 Ze dna žehličky sejměte ochrannou nálepku a dno vyčistěte měkkým hadříkem. Žehličku vždy postavte na plochou, stabilní plochu abyste zabránili jejímu převrácení (též ji nestavte příliš blízko hran žehlicí desky nebo stolu).
  • Страница 41 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 41 ČESKY C 41 2 Nastavte teplotu žehličky otočením knoflíku regulátoru teploty do odpovídající polohy. Zkontrolujte doporučenou teplotu podle nášivky: - 1 Syntetické materiály (např. akrylát, nylon, polyamid nebo polyestér). - 1 Hedvábí. - 2 Vlna - 3 Bavlna,
  • Страница 42 из 131
    4239 000 44177 42 28-09-2004 11:52 Pagina 42 ČESKY Žehlení bez páry 1 Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez páry). 2 Nastavte doporučenou teplotu žehličky (viz kapitolu "Příprava k použití", odstavec "Nastavení teploty"). Další funkce Funkce postřiku 8 Tuto funkci můžete použít k odstranění
  • Страница 43 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 43 ČESKY C 1 Stiskněte tlačítko Turbo-steam a podržte je stisknuté maximálně 5 sekund. 2 43 Pak tlačítko uvolněte a před aktivací další funkce Turbo-steam vyčkejte asi 1 minutu. Funkce Drip-stop Tato žehlička je vybavena funkcí Drip-stop: produkce páry se
  • Страница 44 из 131
    4239 000 44177 44 28-09-2004 11:52 Pagina 44 ČESKY Čištění a údržba Po ukončeném žehlení 1 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte žehličku vychladnout. 2 Otřete úsady vodního kamene i jiné nečistoty ze dna žehličky navlhčeným hadříkem a neabrasívním (tekutým) čisticím prostředkem. Aby dno
  • Страница 45 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 45 ČESKY 45 Po ukončení funkce Self-clean - Žehličku postavte na zadní stěnu. Zapněte žehličku, aby se její dno usušilo. Když žlutá kontrolka zhasne, žehličku vypněte. Přežehlete žehličkou kus staré textilie abyste odstranili případné vodní skvrny, které by
  • Страница 46 из 131
    4239 000 44177 46 28-09-2004 11:52 Pagina 46 ČESKY Řešení případných problémů Tato kapitola obsahuje ty nejběžnější problémy, které se mohou při používání žehličky vyskytnout.Tyto řádky laskavě pozorně přečtěte a kdyby se vám daný problém nepodařilo úspěšně vyřešit, kontaktujte Informační středisko
  • Страница 47 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 47 MAGYAR 47 Általános ismertetés A B C D E F G H I J K L M N O Vízpermetező orr Betöltő nyílás kupakkal Turbo gőz gomb 0 (csak a HI525/28/29/35/45 típusoknál) Gőzlöket gomb 9 Gőzölés szabályzó gomb - 0= nincs gőz - 1= minimális gőz - 6= maximális gőz
  • Страница 48 из 131
    4239 000 44177 48 28-09-2004 11:52 Pagina 48 MAGYAR Első használat előtt 1 Távolítson el minden címkét vagy védőfóliát a vasalótalpról és tisztítsa meg puha törlőruhával a talpat. A vasalót mindig sima, stabil helyre tegye, hogy ne boruljon fel.(Ne tegye az vasalódeszka vagy asztal széleihez
  • Страница 49 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 49 MAGYAR C 49 2 Állítsa be a kívánt vasalási hőfokot a hőfok szabályzó gomb megfelelő helyzetbe történő elforgatásával. Ellenőrizze a ruha címkéjét a kívánt vasalási hőfokhoz. - 1 Műszálas anyagok (pl. akril, nejlon, poliamid, poliészter) - 1 Selyem - 2
  • Страница 50 из 131
    4239 000 44177 50 28-09-2004 11:52 Pagina 50 MAGYAR Vasalás gőz nélkül 1 Állítsa a gőzölés szabályzó gombot a 0 helyzetbe (nincs gőz) 2 Állítsa be az ajánlott vasalási hőfokot (lásd még az "Előkészítés használatra" Hőmérséklet szabályozás c. részét). Funkciók Vízpermet funkció 8 A vízpermet funkció
  • Страница 51 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:52 Pagina 51 MAGYAR C 51 1 Nyomja meg a turbo gőz gombot és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig. 2 Engedje fel a gombot és a turbo gőz funkció ismételt használata előtt várjon legalább egy percet. Cseppzár A vasaló cseppzár funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a
  • Страница 52 из 131
    4239 000 44177 52 28-09-2004 11:52 Pagina 52 MAGYAR Tisztítás és karbantartás Vasalás után 1 Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból és hagyja lehűlni a vasalót. 2 Törölje le a vasalótalpról a vízkőpikkelyeket és minden más lerakódást nedves ruhával, nem karcoló (folyékony)
  • Страница 53 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 53 MAGYAR 53 Az öntisztítási folyamat után - Állítsa a vasalót a végére. - Csatlakoztassa a csatlakozó dugót a fali konnektorba, és melegítse fel a készüléket, hogy a talp megszáradjon. - Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból, amikor a
  • Страница 54 из 131
    4239 000 44177 54 28-09-2004 11:53 Pagina 54 MAGYAR Hibaelhárítás Ez a fejezet részletesen foglalkozik a vasalóval kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal.További részletekért kérem olvassa el a különböző fejezeteket.Ha nem sikerül megoldania a problémát, forduljon az országában működő
  • Страница 55 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 55 SLOVENSKY 55 Opis zariadenia A Hubica na kropenie B Otvor na plnenie s uzáverom C Tlačidlo na naparovanie turbo 0 (modely HI525/28/29/35/45) D Tlačidlo impulz pary 9 E Ovládanie naparovania - 0 = bez naparovania - 1 = minimálne množstvo pary - 6 = maximálne
  • Страница 56 из 131
    4239 000 44177 56 28-09-2004 11:53 Pagina 56 SLOVENSKY Pred prvým použitím 1 Odstráňte všetky nálepky a ochrannú fóliu zo žehliacej platne a očistite ju mäkkou tkaninou. Žehličku vždy postavte na plochý, stabilný povrch, aby nespadla (nepoložte ju blízko ku hrane žehliacej dosky alebo stola).
  • Страница 57 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 57 SLOVENSKY C 57 2 Pomocou ovládača nastavte požadovanú teplotu žehlenia. Skontrolujte teplotu žehlenia, uvedenú na štítku odevu: - 1 Syntetické vlákna (napr. akryl, viskóza, polyamid, polyester) - 1 Hodváb - 2 Vlna - 3 Bavlna, ľan Ak neviete z akého
  • Страница 58 из 131
    4239 000 44177 58 28-09-2004 11:53 Pagina 58 SLOVENSKY Žehlenie bez naparovania 1 Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary). 2 Nastavte odporúčanú teplotu žehlenia (viď kapitola "Príprava na použitie", časť "Nastavenie teploty"). *alšie vlastnosti Funkcia kropenia 8 Kropenie sa
  • Страница 59 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 59 SLOVENSKY C 1 Tlačte tlačidlo turbo a maximálne 5 sekúnd ho podržte stlačené. 2 59 Uvoľnite tlačidlo turbo a počkajte aspoň 1 minutu, kým túto funkciu žehličky použijete znovu. Drip stop Žehlička je vybavená systémom, ktorý bráni unikaniu vody: ak je
  • Страница 60 из 131
    4239 000 44177 60 28-09-2004 11:53 Pagina 60 SLOVENSKY Čistenie a údržba Po žehlení 1 Odpojte žehličku zo siete a nechajte ju ochladiť. 2 Vodný kameň a usadeniny na žehlicej ploche odstráňte pomocou navlhčenej tkaniny a neabrazívneho (kvapalného) čistiaceho prostriedku. Aby zostala žehliaca platňa
  • Страница 61 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 61 SLOVENSKY 61 Po čistení - Žehličku postavte vzpriamene. Žehličku pripojte do siete a nechajte vysušiť žehliacu plochu. Keď zhasne kontrolka jantárovej farby, žehličku odpojte zo siete Jemne prejdite žehličkou po kúsku použitej tkaniny, aby ste odstránili
  • Страница 62 из 131
    4239 000 44177 62 28-09-2004 11:53 Pagina 62 SLOVENSKY Riešenie problémov V tejto kapitole sú uvedené najbežnejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri žehlení. *alšie informácie získate v jednotlivých častiach návodu.V prípade, že nedokážete odstrániť vzniknutý problém, kontaktujte Centrum
  • Страница 63 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 63 УКРАЇНСЬКА 63 Загальний опис A B C D E F G H I J K L M N O Насадка-розпилювач Отвір для наповнення з ковпачком Кнопка "турбо-пара" 0 (моделі HI525/28/29/35/45) Кнопка "струмінь пари" 9 Регулятор пари - 0 = без пари - 1 = мінімальний вихід пари - 6 =
  • Страница 64 из 131
    4239 000 44177 64 28-09-2004 11:53 Pagina 64 УКРАЇНСЬКА Перед першим використанням праски 1 Зніміть усі наклейки або захисну плівку з підошви та почистіть м'якою ганчіркою. Завжди ставте праску на плоску стійку поверхню, щоб запобігти перекодуванню праски (не ставте її надто близько до країв
  • Страница 65 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 65 УКРАЇНСЬКА C 65 2 Встановіть потрібну температуру прасування, повернувши регулятор температуру у потрібне положення. Подивіться потрібну температуру прасування на ярлику, прикріпленому до одежі: - 1 Синтетичні тканини (наприклад, акрил, нейлон, поліамід,
  • Страница 66 из 131
    4239 000 44177 66 28-09-2004 11:53 Pagina 66 УКРАЇНСЬКА Прасування без пару 1 Встановіть регулятор пари у положення 0 (= немає пари). 2 Виберіть рекомендовану температуру (див. температуру "Підготовка до використання", розділ "Встановлення температури"). Функції Функція розбризкування 8 Ви можете
  • Страница 67 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 67 УКРАЇНСЬКА 67 Застосовуйте функцію "турбо-пари" лише за температури між 3 та MAX. C 1 Натисніть кнопку "турбо-пари" й утримуйте максимум протягом 5 секунд. 2 Відпустіть кнопку і почекайте щонайменше 1 хвилину перед тим, як застосовувати кнопку "турбо-пари"
  • Страница 68 из 131
    4239 000 44177 68 28-09-2004 11:53 Pagina 68 УКРАЇНСЬКА Чистка і догляд за праскою Після прасування 1 Вимкніть вилку з розетки і дайте прасці охолонути. 2 Зітріть накип та інші відкладення з підошви вологою ганчіркою та неабразивним (рідким) засобом для чищення. Щоб тримати підошву гладкою, ви
  • Страница 69 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 69 УКРАЇНСЬКА 69 Після процедури самочищення - Поставте праску на її п'ятку. - Вставте штепсель у розетку і дайте прасці нагрітися, щоб підошва висохла. - Після того, як жовтий індикатор погасне, вимкніть праску з розетки. - Порухайте обережно праску по
  • Страница 70 из 131
    4239 000 44177 70 28-09-2004 11:53 Pagina 70 УКРАЇНСЬКА Можливі несправності. У цій главі зведено основні складнощі, яки можуть виникнути при використанні праски.Будь-ласка, за окремими подробицями звертайтеся до окремих розділів.Якщо у вас виникають складнощі, зв'язуйтесь з центром обслуговування
  • Страница 71 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 71 HRVATSKI 71 Opći opis A B C D E F G H I J K L M N O Sapnica za raspršivanje Otvor za punjenje sa poklopcem Turbo-para dugme 0 (tipovi HI525/28/29/35/45) Dugme za mlaz pare 9 Kontrola pare - 0=nema pare - 1=minimalni izlaz pare - 6=maksimalni izlaz pare
  • Страница 72 из 131
    4239 000 44177 72 28-09-2004 11:53 Pagina 72 HRVATSKI Uvijek postavite glačalo naravnu i stabilnu plohu (izbjegavajte ju stavljati preblizu rubova). Pazite da mrežni kabel ne smeta na linijama glačanja. B Kod prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima.Ta pojava nakon kraćeg vremena nestaje.
  • Страница 73 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 73 HRVATSKI 73 Ako ne znate od kakve vrste materijala je(su) tkanina(e) napravljena(e), odredite pravu temperaturu glačanja glačanjem dijela koji se neće vidjeti kada odjenete ili dok koristite predmet. Svila, vuneni i sintetički materijali: glačajte s naličja
  • Страница 74 из 131
    4239 000 44177 74 28-09-2004 11:53 Pagina 74 HRVATSKI Funkcije Funkcija raspršivanja Funkciju raspršivanja vode možete rabiti za glačanje upornih nabora na bilo kojoj temperaturi. 1 C Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode. 2 Nekoliko puta pritisnite gumb za prskanje vodom da biste navlažili
  • Страница 75 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 75 HRVATSKI 75 Zaustavljanje kapanja Ovo glačalo je opremljeno funkcijom zaustavljanja kapanja: glačalo automatski prestaje s proizvodnjom pare kada je temperatura preniska kako bi se spriječilo kapanje vode kroz ploču. Kad se to desi, možete začuti 'klik'. ◗
  • Страница 76 из 131
    4239 000 44177 76 28-09-2004 11:53 Pagina 76 HRVATSKI Funkcija samočišćenja (self-clean) Funkciju možete koristiti da uklonite kamenac i nečistoće. Koristite funkcije jednom u dva tjedna. Ako je voda u Vašem području vrlo tvrda, funkciju možete koristiti i češće. 1 Budite sigurni da glačalo nije
  • Страница 77 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 77 HRVATSKI 77 C 3 Ostavite glačalo da se ohladi. Omotajte mrežni kabel oko spremnika i učvrstite ga hvataljkom. C 4 Uvijek spremite glačalo u uspravnom položaju na sigurno i suho mjesto. Jamstvo i servis Trebate li informaciju ili imate problem, molimo Vas
  • Страница 78 из 131
    4239 000 44177 78 28-09-2004 11:53 Pagina 78 HRVATSKI C U slučaju problema Ovo poglavlje sumarizira najčešće probleme koji se mogu pojaviti tijekom uporabe. Molimo pažljivo pročitajte sve sekcije. Ako ne možete riješiti problem, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis. Problem Mogući uzrok (uzroci)
  • Страница 79 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 79 EESTI 79 Kirjeldus A B C D E F G H I J K L M N O Piserdusotsik Kaanega täiteava Turbo- auru nupp 0 (mudelid HI525/28/29/35/45) Aurupahvaku nupp 0 Aururegulaator - 0 = auruta - 1 = minimaalne aur - 6 = maksimaalne aur Piserdusnupp 8Turbo-auru nupp 0 (mudelid
  • Страница 80 из 131
    4239 000 44177 80 28-09-2004 11:53 Pagina 80 EESTI Pange triikraud alati siledale ja kindlale pinnale, et vältida seadme ümberkukkumist (ärge pange triikrauda triikimislaua või tavalise laua nurkadele liiga lähedale).Veenduge, et toitejuhe ei jää mingite takistuste taha kinni. B Esimakasutusel võib
  • Страница 81 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 81 EESTI 81 Kui te ei tea, millis(t)est materjali(de)st ese on valmistatud, tehke triikimisproov kohas, mida eseme kandmisel ei ole näha või proovilapil. Siid, villane ja sünteetilised materjalid: triikige riiet pahemalt poolt, et vältida läikimist.Vältige
  • Страница 82 из 131
    4239 000 44177 82 28-09-2004 11:53 Pagina 82 EESTI Lisafunktsioonid Niisutusfunktsioon 8 Niisutusfunktsiooni võib kasutada raskesti eemaldatavate kortsude kõrvaldamiseks igal temperatuuril. 1 C Jälgige, kas veepaagis on piisavalt vett. 2 Vajutage piserdusnuppu mitu korda triikimise ajal, et kangast
  • Страница 83 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 83 EESTI 83 Tilgalukusti Sellel triikraual on funktsioon, mis väldib tilkumist: madalamal temperatuuril katkeb auru teke automaatselt. Funktsiooni käivitudes kuulete klõpsatust. ◗ Valige temperatuuriregulaatoriga asend, mis on sobiv aurtriikimiseks (2 to MAX).
  • Страница 84 из 131
    4239 000 44177 84 28-09-2004 11:53 Pagina 84 EESTI Automaatne puhastusfunktsioon Automaatne puhastusfunktsioon kõrvaldab katlakivi ja mustust. Kasutage automaatset puhastamisfunktsiooni iga kahe nädala tagant. Kui vesi teie piirkonnas on väga kare (nt kui triikimise ajal tuleb tallast helbeid),
  • Страница 85 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 85 EESTI 85 C 2 Tühjendage veepaak. C 3 Laske triikraual maha jahtuda. Kerige toitejuhe ümber hoidiku ja fikseerige see juhtmeklambriga. C 4 Hoidke triikrauda alati selle alusel kindlas ja kuivas kohas. Garantii ja teenindus Kui Te vajate informatsiooni või on
  • Страница 86 из 131
    4239 000 44177 86 28-09-2004 11:53 Pagina 86 EESTI Rikete kõrvaldamine Selles peatükis on tehtud kokkuvõte enam esinevatest riketest, mis võivad tekkida. Lugege palun põhjalikuma teabe saamiseks erinevaid lõike. Kui teil ei õnnestu riket omal jõul kõrvaldada, pöörduge Philips hoolduskeskuse poole
  • Страница 87 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 87 LATVISKI 87 Vispārīgs apraksts A Smidzināšanas sprausla B Ūdens uzpildes atvere ar vāku C Pastiprināta tvaika padeves taustiņš 0 (modeļiem HI525/28/29/35/45) D Forsētas tvaika padeves taustiņš 9 E Tvaika padeves slēdzis - 0 = gludināšana bez tvaika - 1 =
  • Страница 88 из 131
    4239 000 44177 88 28-09-2004 11:53 Pagina 88 LATVISKI Pirms pirmās lietošanas 1 Noņemiet no klātnes jebkuras uzlīmes vai aizsargmateriālus un noslaukiet to ar mīkstu drānu. Vienmēr novietojiet gludekli uz līdzenas, stabilas virsmas, lai gludeklis neapgāztos (nelieciet to pārāk tuvu gludināmā dēļa
  • Страница 89 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 89 LATVISKI C 89 2 Noregulējiet vajadzīgo gludināšanas temperatūru, pagriežot temperatūras slēdzi atbilstošajā stāvoklī. Pārbaudiet, kāda gludināšanas temperatūra norādīta uz apģērba etiķetes. - 1 Sintētiski audumi (piemēram, akrila, neilona, poliamīda un
  • Страница 90 из 131
    4239 000 44177 90 28-09-2004 11:53 Pagina 90 LATVISKI Gludināšana bez tvaika 1 Noregulējiet tvaika padeves slēdzi uz 0 (= gludināšana bez tvaika). 2 Noregulējiet ieteicamo gludināšanas temperatūru (sk. nodaļas "Sagatavošana lietošanai" apakšnodaļu "Temperatūras regulēšana"). Papildu funkcijas
  • Страница 91 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 91 LATVISKI 91 Lietojiet pastiprinātu tvaika padevi tikai, noregulējot temperatūru starp 3 un MAX iezīmi. C 1 Piespiediet pastiprinātas tvaika padeves taustiņu un turiet to piespiestu ne ilgāk par 5 sekundēm. 2 Atlaidiet taustiņu un pagaidiet vismaz 1 minūti,
  • Страница 92 из 131
    4239 000 44177 92 28-09-2004 11:53 Pagina 92 LATVISKI Lai saglabātu klātni gludu, nepieskarieties gludeklim ar metāla priekšmetiem. Nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, etiķi vai citas ķīmiskas vielas, lai tīrītu klātni. 3 Noslaukiet gludekļa augšdaļu ar mitru drānu. 4 Regulāri izskalojiet ūdens
  • Страница 93 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 93 LATVISKI 93 - Uzmanīgi pagludiniet nevajadzīgu audumu, lai atbrīvotos no ūdens nogulšņu traipiem, kas varētu būt izveidojušies uz gludekļa klātnes. - Ļaujiet gludeklim atdzist, pirms novietojat to glabāšanā. Glabāšana 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir
  • Страница 94 из 131
    4239 000 44177 94 28-09-2004 11:53 Pagina 94 LATVISKI Kļūmju novēršana Šajā nodaļā minētas visbiežāk satopamās kļūmes, kas var rasties, lietojot gludekli. Sīkāku informāciju sk. atsevišķās nodaļās. Ja nespējat kļūmi novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kļūme Iespējamais
  • Страница 95 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 95 LIETUVIŠKAI 95 Bendras aprašymas A B C D E F G H I J K L M N O Purškiantis antgalis Įpylimo anga su dangteliu Turbo garų mygtukas 0 (modeliai HI525/28/29/35/45) Garų srauto mygtukas 9 Garų reguliatorius - 0 = nėra garų - 1 = minimalūs garai - 6 = maksimalūs
  • Страница 96 из 131
    4239 000 44177 96 28-09-2004 11:53 Pagina 96 LIETUVIŠKAI Lygintuvą visada statykite ant plokščio, stabilaus paviršiaus, kad lygintuvas nenuvirstų ( lygintuvo nestatykite arti lyginimo lentos ar stalo krašto). Patikrinkite, ar laidas nėra niekur užsikabinęs. B Pirmą kartą naudojamas lygintuvas gali
  • Страница 97 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 97 LIETUVIŠKAI 97 Jei nežinote, iš kokio audinio rūbas pagamintas, pabandykite nustatyti reikiamą lyginimo temperatūrą, lygindami tą rūbo vietą, kurios dėvint nesimato. Šilkiniai, vilnoniai ir sintetiniai audiniai: kad audinys nepradėtų blizgėti, lyginkite
  • Страница 98 из 131
    4239 000 44177 98 28-09-2004 11:53 Pagina 98 LIETUVIŠKAI Savybės Purškimo funkcija 8 Naudokite purškimo funkciją, lyginti susigulėjusioms raukšlėms bet kokioje temperatūroje 1 C Įsitikinkite, ar vandens rezervuare yra pakankamai vandens. 2 Norėdami sudrėkinti lyginamus skalbinius, keletą kartų
  • Страница 99 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 99 LIETUVIŠKAI 99 Išsiliejimo stabdymas Šiame lygintuve yra išsiliejimo stabdymo funkcija: lygintuvas automatiškai neleis garų, jei lyginimo temparatūra bus per žema, lašėjimo stabdymui iš lygintuvo pado. Kai taip atsitiks, išgirsite spragtelėjimą. ◗
  • Страница 100 из 131
    4239 000 44177 100 28-09-2004 11:53 Pagina 100 LIETUVIŠKAI Išsivalymo funkcija Išsivalymo funkciją naudokite, norėdami pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Išsivalymo funkciją naudokite vieną kartą per dvi savaites. Jei jūsų vietovėje yra kietas vanduo (t.y. kai lyginimo metu iš lygintuvo pado krenta
  • Страница 101 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 101 LIETUVIŠKAI 101 C 2 Ištuštinkite vandens rezervuarą. C 3 Palikite lygintuvą atvėsti.Apvyniokite laidą aplink laido saugojimo įdubą ir sutvirtinkite jį sąvaržėle. C 4 Lygintuvą visada saugokite, pastatytą ant kulno saugioje ir sausoje vietoje. Garantija ir
  • Страница 102 из 131
    4239 000 44177 102 28-09-2004 11:53 Pagina 102 LIETUVIŠKAI Problemų sprendimas Šis skyrius apibendrina dažniausiai pasitaikančias, su lygintuvu susijusias problemas. Ieškant tikslesnių detalių, prašome perskaityti atskirus skyrelius. Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į artimiausią
  • Страница 103 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 103 SLOVENŠČINA 103 Splošni opis A B C D E F G H I J K L M N O Odprtina za pršenje Odprtina za polnjenje rezervoarja s pokrovčkom Gumb za turbo-paro 0 (modeli HI525/28/29/35/45) Gumb za sunkoviti izpust pare 9 Parni regulator - 0 = brez pare - 1 = minimalni
  • Страница 104 из 131
    4239 000 44177 104 28-09-2004 11:53 Pagina 104 SLOVENŠČINA Pred prvo uporabo 1 Z grelne plošče odstranite vse nalepke oz. zaščitno folijo in jo očistite z mehko krpo. Likalnik postavljajte vedno na ravno, stabilno podlago, da se ne prevrne (ne postavljajte ga preblizu roba likalne deske ali mize).
  • Страница 105 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 105 SLOVENŠČINA 105 C 2 Nastavite temperaturni regulator na primerno temperaturo likanja, tako da ga zavrtite do pravilne označbe temperature. Na etiketi oblačila preverite pravilno temperaturo likanja: - 1 Sintetična vlakna (npr. akril, najlon, poliamid,
  • Страница 106 из 131
    4239 000 44177 106 28-09-2004 11:53 Pagina 106 SLOVENŠČINA Likanje brez pare 1 Nastavite parni regulator na položaj 0 (=brez pare). 2 Izberite priporočeno temperaturo likanja (glej poglavje " Priprava za uporabo", odsek "Nastavitev temperature"). Funkcije Pršilna funkcija 8 Za odstranitev
  • Страница 107 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 107 SLOVENŠČINA 107 C 1 Pritisnite gumb za turbo-paro in ga držite do največ 5 sekund. 2 Gumb spustite in počakajte vsaj minuto, preden funkcijo uporabite znova. Preprečevanje kapljanja Ta likalnik je opremljen s funkcijo preprečevanja kapljanja: likalnik
  • Страница 108 из 131
    4239 000 44177 108 28-09-2004 11:53 Pagina 108 SLOVENŠČINA Da ohranite likalno ploskev gladko, se izogibajte kontaktov s kovinskimi predmeti. Za čiščenje likalne ploskve nikoli ne uporabljajte žičnatih gobic, kisa ali raznih kemikalij. 3 Zgornji del aparata očistite z vlažno krpo. 4 Redno spirajte
  • Страница 109 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 109 SLOVENŠČINA 109 - Preden likalnik shranite, počakajte, da se ohladi. Shranjevanje 1 Pazite, da je likalnik izključen iz električnega omrežja in parni regulator na položaju 0. C 2 Spraznite rezervoar za vodo. C 3 Počakajte, da se likalnik ohladi. Navijte
  • Страница 110 из 131
    4239 000 44177 110 28-09-2004 11:53 Pagina 110 SLOVENŠČINA Premagovanje težav To poglavje vsebuje najbolj pogoste probleme, na katere lahko naletite pri uporabi likalnika. Za podrobnejše informacije si preberite posamezne odseke. Če problema ne morete rešiti, se obrnite na Philipsovo organizacijo v
  • Страница 111 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 111 БЪЛГАРСКИ 111 Общо описание A Дюза за пръскане B Отвор за пълнене с капачка C Бутон за силно пускане на пара (Turbo) 0 (модели HI525/28/29/35/45) D Бутон за ударна парна струя (Shot-of-steam) 9 E Парен регулатор - 0 = без пара - 1 = минимално пускане на
  • Страница 112 из 131
    4239 000 44177 112 28-09-2004 11:53 Pagina 112 БЪЛГАРСКИ Преди да използвате уреда за пръв път 1 Свалете всякакви лепенки или защитно фолио от гладещата плоча и я почистете с мека кърпа. Винаги поставяйте ютията върху равна, стабилна повърхност, за да предотвратите преобръщане на ютията (избягвайте
  • Страница 113 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 113 БЪЛГАРСКИ 113 C 2 Задайте необходимата температура на гладене чрез завъртане на температурния регулатор в съответното положение. Проверете в етикета на дрехата каква трябва да е температурата на гладене: - 1 Синтетични тъкани (например, акрилни, найлонови,
  • Страница 114 из 131
    4239 000 44177 114 28-09-2004 11:53 Pagina 114 БЪЛГАРСКИ C 3 Изберете подходяща настройка за парата. Проверете дали избраната от вас настройка на парата е подходяща за избраната температура на гладене: - 1 - 3 за умерена пара (температурни настройки от 2 до 3) - 3 - 6 за максимум пара (температурни
  • Страница 115 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 115 БЪЛГАРСКИ 115 Вертикален парен удар C 1 Функцията "Парен удар" може да се използва и когато държите ютията във вертикално положение. Това помага за премахване на гънки от окачени дрехи, пердета и т.н. Никога не насочвайте парата към хора. Силно пускане на
  • Страница 116 из 131
    4239 000 44177 116 28-09-2004 11:53 Pagina 116 БЪЛГАРСКИ C HI 545 ◗ За да покаже, че нагревният елемент е изключен, ще започне да мига червеният светлинен индикатор за автоматично изключване и ще чуете звуков сигнал. - Когато ютията е в хоризонтално положение, това ще стане след 30 секунди. -
  • Страница 117 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 117 БЪЛГАРСКИ 117 Не използвайте оцет или други антикалциращи препарати. 5 6 C Включете щепсела в контакта. Когато кехлибарената индикаторна лампа угасне, изключете ютията от контакта. 7 Като държите ютията над умивалник, натиснете и задръжте натиснат бутона
  • Страница 118 из 131
    4239 000 44177 118 28-09-2004 11:53 Pagina 118 БЪЛГАРСКИ C 4 Винаги съхранявайте ютията поставена върху петата й на безопасно и сухо място. Гаранции и сервизно обслужване Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към
  • Страница 119 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 119 БЪЛГАРСКИ 119 Отстраняване на неизправности Този раздел обобщава най-често срещаните проблеми, с които можете да се сблъскате при Вашата ютия. За повече подробности прочетете различните раздели. Ако не можете да решите проблема, обърнете се към Центъра за
  • Страница 120 из 131
    4239 000 44177 120 28-09-2004 11:53 Pagina 120 SRPSKI Opšti izgled A B C D E F G H I J K L M N O Mlaznica za raspršivanje Otvor za punjenje sa poklopcem Taster za turbo paru 0 (tipovi HI525/28/29/35/45) Taster za mlaz pare 9 Kontrola pare - 0 = bez pare - 1 = minimalna jačina pare - 6 = maksimalna
  • Страница 121 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 121 SRPSKI 121 Pre upotrebe 1 Uklonite sve nalepnice i zaštitne folije sa grejne ploče, i očistite je mekom tkaninom. Uvek stavljajte peglu na ravnu, stabilnu površinu da biste sprečili da se pegla preturi (izbegavajte da je stavite suviše blizu ivice daske za
  • Страница 122 из 131
    4239 000 44177 122 28-09-2004 11:53 Pagina 122 SRPSKI C 2 Podesite potrebnu temperaturu peglanja okrećući birač temperature u odgovarajući položaj. Na etiketi proverite potrebnu temperaturu peglanja: - 1 Sintetički materijali (npr. akril, najlon, poliamid, poliester) - 1 Svila - 2 Vuna - 3 Pamuk,
  • Страница 123 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 123 SRPSKI 123 Peglanje bez pare 1 Podesite kontrolu pare u položaj 0 (= bez pare). 2 Izaberite preporučenu temperaturu peglanja (vidi poglavlje 'Pre upotrebe', deo 'Podešavanje temperature'). Funkcije Funkcija raspršivanja 8 Funkciju raspršivanja možete
  • Страница 124 из 131
    4239 000 44177 124 28-09-2004 11:53 Pagina 124 SRPSKI C 1 Pritisnite taster za turbo paru i držite ga pritisnutog najviše 5 sekundi. 2 Pustite dugme i čekajte najmanje 1 minut pre nego što ponovo upotrebite funkciju turbo pare. Drip stop Pegla je opremljena drip stop funkcijom: pegla automatski
  • Страница 125 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 125 SRPSKI 125 Da biste grejnu ploču održali glatkom, treba da izbegavate tvrdi dodir sa metalnim predmetima. Nemojte koristiti žicu za ribanje, sirće ili druge hemikalije za čišćenje grejne ploče 3 Gornji deo uredjaja čistite vlažnom tkaninom. 4 Redovno
  • Страница 126 из 131
    4239 000 44177 126 28-09-2004 11:53 Pagina 126 SRPSKI Odlaganje 1 Uverite se da da je uređaj isključen iz električne mreže i podesite kontrolu pare u položaj 0. C 2 Ispraznite posudu zav du. C 3 Pustite peglu da se ohladi. Namotajte kabl za napajanje oko dela za odlaganje kabla i pričvrstite ga
  • Страница 127 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 127 SRPSKI 127 Mogući problemi U ovom poglavlju su zbirno navedeni najčešći problemi sa kojima se možete susresti kod vaše pegle. Za više detalja, molimo Vas da pročitate odgovarajuće delove teksta. Ako niste u stanju da rešite problem, kontaktirajte
  • Страница 128 из 131
    4239 000 44177 128 28-09-2004 11:53 Pagina 128
  • Страница 129 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 129 129
  • Страница 130 из 131
    4239 000 44177 28-09-2004 11:53 Pagina 130 u www.philips.com 4239 000 44177
  • Страница 131 из 131