Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Примітка: Практика показує, що кілька коротких сеансів на день забезпечують кращий 

результат, ніж один довгий сеанс.
У разі виникнення сумнівів завжди радьтеся із лікарем.

Використання пристрою infraCare 

 1 

 Вставте штепсель у розетку.

  

 Натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб увімкнути пристрій. Засвітиться зелений індикатор 

увімкнення (Мал. 13).

  

 Натисніть кнопку таймера, щоб встановити потрібний час тривалості процедури (0-

99 хвилин). Щоб пришвидшити налаштування часу, натисніть та утримуйте кнопку. 

Встановлений час відображатиметься на дисплеї таймера. 

Через дві секунди після того, як Ви відпустите кнопку таймера, почнеться відлік часу в 

хвилинах. Остання хвилина висвітлюється у секундах. Під час відліку залишок часу 

блиматиме на дисплеї.

Коли налаштований час закінчиться, Ви почуєте періодичний сигнал, а на дисплеї 

заблимають цифри “00”. 

Натисніть кнопку таймера, щоб вимкнути сигнал.

Якщо не натиснути кнопку таймера, звукові сигнали автоматично припиниться через 

45 секунд.

Щоб змінити встановлений час під час лікування, тримайте кнопку таймера натисненою 

протягом двох секунд, доки на дисплеї не з’являться цифри “00”. Потім за допомогою 

кнопки таймера налаштуйте новий час лікування.

Примітка: Таймер не вимикає пристрій. Він лише сигналізує про те, що встановлений час 

закінчився.

Чищення

Перед тим, як чистити пристрій, від’єднайте його від мережі і дайте йому охолонути 

протягом 15 хвилин.
Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи 

рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон. 

 1 

 Чистіть корпус лампи і платформу вологою ганчіркою. Уникайте потрапляння води 

всередину пристрою.

  

 Зовнішню частину фільтру можна чистити м’якою ганчіркою, змоченою етиловим 

спиртом.

зберігання

Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячого фільтра.

 1 

 Перед тим, як відкласти пристрій на зберігання, від’єднайте його від мережі і дайте 

йому охолонути протягом 15 хвилин.

Завжди піднімайте або переносьте пристрій, тримаючи за ручку (Мал. 14).

  

 Зберігайте пристрій InfraCare у сухому місці. 

,

,

-

-

,

-

українська

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline