Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

19

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, 

kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. 

Přístroj InfraCare umožňuje pohodlnou domácí léčbu svalových potíží a poskytuje úlevu od bolesti 

svalů. Stejně jako slunce přístroj vyzařuje infračervené světlo. Speciální filtr propouští jen typ světla 

potřebný k dosažení zamýšleného léčebného účinku. 

všeobecný popis (obr. 1)

A

  Přihrádka na baterie 

B

  Časovač 

C

  Kryt přístroje s možností nastavení úhlu

D

  Ventilátor

E

  Základna

F

  Tlačítko zapnutí/vypnutí s kontrolkou zapnutí

G

  Filtr 

H

  Infračervená halogenová žárovka

I

  Držadlo

Důležité

obecné informace

Symboly na přístroji InfraCare mají tento význam:

1  Tento symbol vás varuje před horkým povrchem (Obr. 2).

2  Tento symbol informuje, že si máte před použitím přístroje přečíst uživatelskou příručku. 

Uschovejte ji pro budoucí použití (Obr. 3).

3  Tento symbol informuje, že je tento přístroj dvojitě izolován (třída II) (Obr. 4).

Tento přístroj splňuje požadavky směrnice pro lékařská zařízení MDD93/42/EEC.
nebezpečí

Voda s elektrickým proudem tvoří nebezpečnou kombinaci! Nepoužívejte proto tento přístroj 

v mokrém prostředí (např. v koupelně, v blízkosti sprchy či bazénu).

Dejte pozor, aby do přístroje nepronikla voda nebo aby se na něj voda nevylila.
výstraha

Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí 

s napětím v místní elektrické síti.

Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný 

servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému 

nebezpečí.

Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.

Osoby s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí 

by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány 

nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Děti by neměly s přístrojem manipulovat. Je nutné dohlédnout, aby si děti s přístrojem nehrály.
upozornění

Kdyby byl kontakt v zásuvce nedokonalý, zástrčka přístroje by se mohla nadměrně zahřívat. 

Přístroj zapojte do řádně připojené síťové zásuvky.

Nevystavujte přístroj silným nárazům.

Přístroj vždy odpojte po použití a v případě výpadku napájení.

Přístroj umístěte na stabilní vyrovnaný povrch. Zajistěte, aby kolem přístroje bylo alespoň 25 cm 

volného prostoru na ochranu proti přehřátí.

Přístroj používejte pouze při teplotách mezi 10 °C a 35 °C. 

Dbejte na to, aby větrací otvory na zadní straně přístroje byly během provozu volné.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Čeština

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline