Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Za promjenu podešenog vremena tijekom tretmana, zadržite gumb timera pritisnutim dvije 

sekunde dok se na zaslonu ne pojavi 00. Zatim pomoću gumba timera podesite novo vrijeme 

tretmana.

Napomena: Timer ne isključuje aparat. On samo signalizira da je isteklo podešeno vrijeme.

Čišćenje

Prije čišćenja aparat isključite iz napajanja i ostavite ga da se hladi oko 15 minuta.
Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili 

agresivne tekućine poput benzina ili acetona. 

 1 

 Podnožje i kućište aparata očistite vlažnom krpom. Pazite da aparat ne dođe u kontakt s 

vodom.

  

 Vanjski dio filtera možete očistiti mekom krpom s malom količinom alkohola.

spremanje

Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s filterom kada je vruć.

 1 

 Prije spremanja aparat iskopčajte iz napajanja i ostavite ga da se hladi oko 15 minuta.

Aparat uvijek nosite pomoću ručki (Sl. 14).

  

 InfraCare čuvajte na suhom mjestu. 

Zamjena dijelova

Filter

Filter sprječava prolazak neželjenih zraka.
Ako se filter ošteti ili slomi, prestanite koristiti aparat. Informacije potražite u centru za 

potrošače tvrtke Philips.
Napomena: Ako se filter slomi ili ošteti tijekom jamstvenog perioda, obratite se centru za potrošače tvrtke 

Philips kako biste zamijenili aparat.

lampa

Učinkovitost lampe s vremenom se ne smanjuje.
Ako lampa prestane raditi, nemojte je pokušavati zamijeniti. Informacije potražite u centru za 

potrošače tvrtke Philips.
Napomena: Ako lampa prestane raditi tijekom jamstvenog perioda, kontaktirajte centar za potrošače 

kako biste zamijenili aparat.

Baterija

Odjeljak za baterije timera smješten je u udubini sa stražnje strane aparata.

 1 

 Uklonite poklopac odjeljka za baterije okretanjem ulijevo pomoću odvijača.

  

 Stavite novu bateriju. Pazite da - i + polovi nove baterije budu okrenuti u pravom smjeru.

Napomena: Preporučujemo vam da koristite alkalne gumbaste baterije od 1,5 V, tip LR54.

  

 Za zatvaranje odjeljka za baterije vratite poklopac i odvijačem okrenite udesno.

,

-

Hrvatski1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline