Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Zaštita okoliša

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego 

ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju 

okoliša (Sl. 15).

Izvadite bateriju. Ne odlažite ih zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva nego ih odložite na 

službeno mjesto za odlaganje.

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu 

tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj 

telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite 

se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

rješavanje problema

Ako aparat ne radi ili ne radi ispravno, najprije provjerite popis u nastavku. Ako problem nije 

spomenut na popisu, aparat je vjerojatno neispravan. U tom slučaju preporučujemo da se obratite 

centru za potrošače tvrtke Philips.

Problem

Uzrok

Rješenje

Aparat se ne 

uključuje.

Možda utikač nije ispravno 

umetnut u zidnu utičnicu.

Pravilno umetnite utikač u zidnu utičnicu.

Možda je došlo do prekida 

napajanja.

Provjerite radi li opskrba napajanjem 

priključivanjem drugog aparata.

Lampa je možda oštećena. Obratite se centru za potrošače tvrtke Philips.
Mrežni kabel aparata je 

možda oštećen.

Provjerite kabel za napajanje. Ako je kabel za 

napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka 

Philips ili slične kvalificirane osobe kako bi se 

izbjegle opasne situacije.

specifikacije

Model

HP61

Nazivni napon (V) Hong Kong/Singapur/Europa

220-230

Nazivni napon (V) Kina/Koreja

220

Nazivni napon (V) Malezija

240

Nazivni napon (V) Tajvan

110

Nazivna frekvencija (Hz) Hong Kong/Singapur/

Europa

50-60

Nazivna frekvencija (Hz) Kina/Malezija

50

Nazivna frekvencija (Hz) Koreja/Tajvan

60

Nazivna snaga (W)

300

Klasa

II

Klasifikacija

nije klasificiran

-

-

Hrvatski

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline