Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Praėjus dviem sekundėms po laikmačio mygtuko atleidimo, laikmatis pradės skaičiuoti laiką 

minutėmis. Paskutinė minutė skaičiuojama sekundėmis. Skaičiuojant likęs laikas blykčioja 

ekrane.

Kai nustatytas laikas baigiasi, girdėsite trūkčiojantį pypsėjimą ir „00“ blykčioja ekrane. 

Paspauskite laikmačio mygtuką, kad išjungtumėte pypsėjimą.

Jei nepaspausite laikmačio mygtuko, pypsėjimas automatiškai išsijungs po 45 sekundžių.

Kad pakeistumėte nustatytą laiką gydymo seanso metu, 2 sekundes laikykite paspaustą 

laikmačio mygtuką, kol ekrane pasirodys „00“. Tada naudodamiesi laikmačio mygtuku 

nustatykite naują gydymo seanso laiką.

Pastaba: Laikmatis neišjungia aparato. Jis tik praneša, kad baigėsi nustatytas laikas.

Valymas

Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo ir palaukite apie 15 minučių, kol jis atvės.
niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamųjų valiklių arba ėsdinančių skysčių, pvz., benzino 

arba acetono prietaisui valyti. 

 1 

 Drėgna šluoste nuvalykite lempų korpusą ir pagrindą. Saugokite, kad į prietaisą nepatektų 

vandens.

  

 Filtro išorę galite nuvalyti minkšta šluoste, sudrėkinta trupučiu denatūruoto spirito.

laikymas

Saugokite, kad laidas nepaliestų įkaitusio filtro.

 1 

 Prieš padėdami prietaisą saugoti, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo ir palaukite apie 15 minučių, 

kol jis atvės.

Visuomet prietaisą kelkite ar neškite tik laikydami už pagrindo (Pav. 14).

  

 InfraCare laikykite sausoje vietoje. 

Pakeitimas

Filtras

Infraraudonųjų spindulių filtras apsaugo nuo nepageidaujamos šviesos.
Jei filtras pažeidžiamas ar sulūžta, nebenaudokite prietaiso. Kreipkitės informacijos į „Philips“ 

klientų aptarnavimo centrą.
Pastaba: Jei filtras sugenda ar yra pažeidžiamas garantiniu laikotarpiu, kreipkitės į klientų aptarnavimo 

centrą, kad pakeistų prietaisą.

lempa

Lempos efektyvumas bėgant laikui nesumažėja.
Jei lempa nebeveikia, nemėginkite jos pakeisti. Kreipkitės informacijos į „Philips“ klientų 

aptarnavimo centrą.
Pastaba: Jei lempa nustoja veikti garantiniu laikotarpiu, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą, kad 

prietaisą pakeistų.

Baterija

Laikmačio baterijų skyrelis yra aparato nugarėlės nišoje.

 1 

 Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį sukdami jį atsuktuvu į kairę.

  

 Įdėkite naują bateriją. Įsitikinkite, kad naujos baterijos - ir + poliai nukreipti teisinga kryptimi.

Pastaba: Patariame naudoti 1,5 V, LR54 tipo šarminę bateriją.

,

,

-

-

,

-

Lietuviškai

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline