Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Lai procedūras laikā izmainītu iestatīto laiku, nospiediet taimera pogu divas sekundes, kamēr 

uz displeja neparādās 00. Tad ar taimera pogu iestatiet jaunu procedūras laiku.

Piezīme: Taimeris neizslēdz ierīci. Tas tikai signalizē, ka iestatītais laiks ir beidzies.

tīrīšana

Pirms tīrīt ierīci, atslēdziet to no elektrības, un ļaujiet tai atdzist apmēram 15 minūtes.
Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus katlu beržamos, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai 

agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu. 

 1 

 Tīriet lampas korpusu un pamatni ar mitru drāniņu. Neļaujiet ūdenim ieplūst ierīcē.

  

 Varat tīrīt filtra ārpusi ar mitru drāniņu, kas ir nedaudz samitrināta ar metilspirtu.

uzglabāšana

Raugieties, lai vads nesaskartos ar filtru, kamēr tas ir karsts.

 1 

 Pirms novietot ierīci glabāšanā, atslēdziet to no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist apmēram 15 

minūtes.

Vienmēr nolieciet vai pārnēsājiet ierīci aiz tās roktura (Zīm. 14).

  

 Glabājiet InfraCare sausā vietā. 

rezerves daļas

Filtrs

 Filtrs pasargā no nevēlamas gaismas iedarbības.
Neizmantojiet ierīci, ja filtrs ir bojāts vai salauzts. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar 

Philips Klientu apkalpošanas centru.
Piezīme: Ja filtrs salūzt vai sabojājas garantijas perioda laikā, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, 

lai samainītu ierīci.

lampa

Lampas efektivitāte laika gaitā nesamazinās.
Nemēģiniet nomainīt lampu, ja tā vairs nedarbojas. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar 

Philips Klientu apkalpošanas centru.
Piezīme: Ja lampa sabojājas garantijas perioda laikā, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, lai 

samainītu ierīci.

Baterija

Taimera bateriju nodalījums atrodas ierīces aizmugurējās daļas padziļinājumā.

 1 

 Noņemiet bateriju nodalījuma vāku, pagriežot to pa kreisi ar skrūvgriezi.

  

 Ievietojiet jaunu bateriju. Pārliecinieties, ka jaunas baterijas + un – poli tiek ievietoti pareizā 

virzienā.

Piezīme: Mēs iesakām izmantot 1,5V alkaline pogas veida bateriju, modelis LR54.

  

 Lai aizvērtu bateriju nodalījumu, novietojiet atpakaļ vāku un pagrieziet to pa labi ar 

skrūvgriezi.

,

-

Latviešu

59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline